Intern Forsyning og Logistik

Vi understøtter behandlingen af patienter gennem levering af varer og hjælpemidler til alle hospitalets funktioner samt daglig afhentning af renovation.

Intern Forsyning og logistik har følgende opgaver:

  • Central- og sterildepotfunktioner med forsyning af varer til alle afdelingerne
  • Levering af usterile engangsartikler til regionens læger og speciallæger
  • Modtagelse og distribuering af eksterne pakker
  • Postsortering og omdeling
  • Levering af mad/medicin/linned
  • Afhentning af sorteret affald og bortskaffelse af klinisk risikoaffaldKontakt
Driftsleder Preben Regel
Telefon: 4829 3085
Mobil: 4010 3085
Mail:preben.regel@regionh.dk
Adresse: ​Bygning 07, plan 1Redaktør