Chancen for at blive gravid

​Opgørelser gennem de sidste fem år viser, at omkring 65 procent af de par, der bliver behandlet for barnløshed på Nordsjællands Hospital, får det ønskede barn/de ønskede børn.​

Chancen for at blive gravid efter behandling varierer meget fra par til par. Især kvindens alder har betydning for graviditetschancen. 

Kvinder i begyndelsen af 20'erne har f.eks. dobbelt så stor graviditetschance per behandling, som kvinder i slutningen af 30'erne. Derudover har det selvfølgelig betydning, hvad årsagen til jeres barnløshed er. 

​Inseminationsbehandling

IUI-H

I gennemsnit bliver ca. 15% gravide ved hver inseminationsbehandling. Dette niveau ligger nogenlunde konstant ved de første behandlingsforsøg, herefter aftager graviditetschancen. 
Vi regner med, at i alt cirka 30% vil kunne opnå graviditet ved inseminationsbehandling.

IUI-D

Chancen for at blive gravid efter insemination med optøet (donor-)sæd er i princippet lidt mindre end ved insemination med frisk sæd. Til gengæld er mange af de kvinder, der bliver insemineret med donorsæd fuldstændig raske uden frugtbarhedsnedsættende faktorer. Derfor er der alligevel procentvis flere, der bliver gravide efter donorinsemination end efter almindelig insemination.
Chancen for at blive gravid efter insemination med donorsæd ligger omkring 20 % per cyklus.

Reagensglasbehandling (IVF/ICSI)

Hver gang, der oplægges befrugtede æg, er chancen for, at graviditetsprøven er positiv, godt 40 %. Af dem, der bliver gravide, føder imidlertid kun ca. 65 % et eller flere børn. Det skyldes, at af dem, der opnår positiv graviditetsprøve, vil:

  • 15 % være forbigående gravide (biokemisk graviditet). Det viser sig ved blødning omkring det tidspunkt, hvor graviditetsprøven tages, og at graviditetsprøven bliver negativ i løbet af en uges tid.
  • 15 % abortere.
  • 5 % være gravide udenfor livmoderen.

Risikoen for abort er ikke større ved graviditet opnået efter fertilitetsbehandling end efter graviditet opnået på naturlig vis.

Samlet vil ca. 25 % af hvert påbegyndt behandlingsforsøg resultere i fødsel af et levende barn. Af dem, der føder, får 10-15 % tvillinger.

Sandsynligheden for, at I får et eller flere børn efter det samlede behandlingstilbud er ca. 60%Redaktør