Hjælpemidler efter udskrivelse

​Hvis du i forbindelse med udskrivelse (enten det drejer sig om efter indlæggelse, behandling på ambulatorium, dagklinik eller akutmodtagelse) har behov for midlertidigt lån af hjælpemidler, så hjælper hospitalet med at anskaffe disse.

​​Foto: Colourbox

Udlån af hjælpemidler til midlertidigt brug sker ud fra en vurdering af dit behov. Denne vurdering foretages i samråd mellem dig og den fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske eller læge, som har behandlet dig.


Hjælpemidler udlånes og leveres kun indenfor hospitalets optageområde i Planlægningsområde Nord til patienter, der har fast bopæl i Planlægningsområde Nord (kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm)

​Undtaget herfra er patienter, som i forbindelse med den generelle aftale om frit sygehusvalg i en rekreationsperiode opholder sig hos pårørende med bopæl i Planlægningsområde Nord.


Du er som låner forpligtet til selv at returnere de lånte hjælpemidler til hospitalet. Dette kan gøres på følgende steder:

Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Frederikssundsvej 30 i Informationen, i tidsrummet:
Hverdage: 07.00 - 18.00
Weekend: 09.00 - 18.00
Helligdage: 09.00 - 16.00
 
Nordsjællands Hospital - Hillerød, Dyrehavevej 29 i Informationen i tidsrummet 08.00-20.00

Nordsjællands Hospital - Sundhedshuset, Muregade 5, Helsingør - vagthavende serviceassistent kontaktes forinden på tlf.: 4829 6795.

Afleveres hjælpemidlet ikke indenfor den dato der fremgår af det udlånspapir du modtog i forbindelse med udskrivelse, vil du blive påmindet om returnering og kan blive gjort erstatningsansvarlig.


Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedr. de midlertidige hjælpemidler, som du har fået udleveret kan du kontakte:

Hjælpemiddeldepotet - Nordsjællands Hospital
Tlf.: 4829 2320 (hverdage kl. 9:00-11:00)

Du kan læse mere om udlån af midlertidige hjælpemidler her​​


Hvis du har brug for hjælpemidler til varigt brug skal der ansøges om dette i kommunen. Hvis hjælpemidlerne er nødvendige i forbindelse med udskrivelsen, hjælper hospitalet dig med ansøgningen.


Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedr. de varige hjælpemidler som du har fået udleveret skal du kontakte din kommune. 


 

Vær opmærksom på, at hvis du har modtaget behandling på privathospital efter aftale om frit sygehusvalg, sidestilles du med patienter, der har modtaget behandling på regionens egne hospitaler. Dette gælder dog ikke hvis du for egen regning bliver behandlet på privathospital.


 


 

Redaktør