Hjælpemidler efter udskrivelse

​Hvis du i forbindelse med udskrivelse (enten det drejer sig om efter indlæggelse, behandling på ambulatorium, dagklinik eller akutmodtagelse) har behov for midlertidigt lån af hjælpemidler, så hjælper hospitalet med at anskaffe disse.

​​Foto: Colourbox

Udlån af hjælpemidler til midlertidigt brug sker ud fra en vurdering af dit behov. Denne vurdering foretages i samråd mellem dig og den fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske eller læge, som har behandlet dig.

Hjælpemidler udlånes og leveres kun indenfor hospitalets optageområde i Planlægningsområde Nord til patienter, der har fast bopæl i kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm

​Undtaget herfra er patienter, som i forbindelse med den generelle aftale om frit sygehusvalg i en rekreationsperiode opholder sig hos pårørende med bopæl i en af kommunerne.

Du er som låner forpligtet til selv at returnere de lånte hjælpemidler til hospitalet. Dette kan gøres på følgende steder:

Frederikssund

Nordsjællands Hospital - Frederikssund
Informationen
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

  • Hverdage: 07.00 - 18.00
  • Weekend: 09.00 - 18.00
  • Helligdage: 09.00 - 16.00

Hillerød

Nordsjællands Hospital - Hillerød
Informationen
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

  • Alle dage: 08.00-20.00

Sundhedshuset Helsingør

Nordsjællands Hospital - Sundhedshuset Helsingør
Muregade 5
3000 Helsingør 

  • Vagthavende serviceassistent kontaktes forinden på telefon 48 29 67 95

Aflevering af hjælpemidler

Afleveres hjælpemidlet ikke indenfor den dato der fremgår af det udlånspapir du modtog i forbindelse med udskrivelse, vil du blive påmindet om returnering og kan blive gjort erstatningsansvarlig.

Spørgsmål

Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedr. de midlertidige hjælpemidler, som du har fået udleveret kan du kontakte:

Hjælpemiddeldepotet på Nordsjællands Hospital

Læs mere om udlån af midlertidige hjælpemidler på Ortopædkirurgisk Afdelings hjemmeside​​

Varige hjælpemidler

Hvis du har brug for hjælpemidler til varigt brug skal der ansøges om dette i kommunen. Hvis hjælpemidlerne er nødvendige i forbindelse med udskrivelsen, hjælper hospitalet dig med ansøgningen.

Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedr. de varige hjælpemidler som du har fået udleveret skal du kontakte din kommune. 

Privathospital

Vær opmærksom på, at hvis du har modtaget behandling på privathospital efter aftale om frit sygehusvalg, sidestilles du med patienter, der har modtaget behandling på regionens egne hospitaler. Dette gælder dog ikke hvis du for egen regning bliver behandlet på privathospital.

 

Redaktør