Genoptræning efter udskrivelse

​Formålet med at tilrettelægge genoptræning efter udskrivelse er, at man så vidt muligt genvinder sin tidligere funktionsevne og kommer til at klare det samme, som før man blev syg. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet at​ man kommer til at klare sig så godt som muligt selv.

​Billede: Colourbox.dk

​​Genoptræningsplan

Hvis læger, ergoterapeuter eller fysioterapeuter på hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning efter udskrivelse, udarbejder de i samarbejde med dig og evt. dine pårørende en genoptræningsplan, som du får med hjem. Der sendes samtidig en kopi af genoptræningsplanen til din bopælskommune og din praktiserende læge.

En genoptræningsplan indeholder oplysninger om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov.

På genoptræningsplanen vil man krydse af, om du skal have almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret ambulant genoptræning, som foregår på Nordsjællands Hospital.

Alt efter om du har behov for almen genoptræning eller specialiseret ambulant genoptræning, vil du inden 5 hverdage efter udskrivelsen blive kontaktet af enten din bopælskommune eller af Nordsjællands Hospital med henblik på at aftale, hvornår genoptræningen kan begynde.


Frit valg af genoptræningssted

Hvis det er vurderet, at du har behov for almen genoptræning, kan du vælge at genoptræningen skal foregå i en anden kommune end din bopælskommune. Du skal i så fald aftale det med din bopælskommune.

Hvis hospitalet har vurderet, at du har behov for specialiseret genoptræning på hospitalet kan du vælge, at genoptræningen skal foregå på et af Region Hovedstadens andre hospitaler. Du skal i så fald aftale det med den ergoterapeut eller fysioterapeut, der har udarbejdet din genoptræningsplan.


Egentræning

I nogle tilfælde vil det blive vurderet, at du selv kan klare genoptræningen efter udskrivelse eller ved afslutningen af et ambulant forløb. Her vil ergoterapeuten eller fysioterapeuten på hospitalet instruere dig i, hvilke øvelser du skal udføre derhjemme, og samtidig vil du få udleveret relevant skriftligt materiale.​


Redaktør