Fysioterapien - Frederikssund

Hvem er vi og hvad tilbyder vi?

​Fysioterapien er et afsnit under Neurologisk afdeling, men varetager behandling af indlagte patienter på hospitalets øvrige afdelinger - se herunder: 

- Lungemedicinsk afsnit B7/B8

- Kardiologisk sengeafsnit B1/B2

- Gastromedicinsk sengeafsnit B5/B6

- Palliativ enhed

 

Afsnittet har lyse, veludstyrede lokaler til både holdtræning og individuel behandling.

Fysioterapien varetager specialiseret ambulant genoptræning og tilbyder holdtræning til hjerte- og lungepatienter samt individuel behandling af lymfødem. 
Vi har desuden et varmtvandsbassin der primært benyttes af Afsnit for neurorehabilitering og udlejes til eksternt brug.

Redaktør