Fysioterapien - Frederikssund

Hvem er vi og hvad tilbyder vi?

​Fysioterapien er et afsnit under Neurologisk afdeling, men varetager behandling af indlagte patienter på hospitalets øvrige afsnit- se herunder: 

  • Lungemedicinsk afsnit B7/B8
  • Kardiologisk sengeafsnit B1/B2
  • Gastromedicinsk sengeafsnit B5/B6
  • Palliativ Enhed

Afsnittet har lyse, veludstyrede lokaler til både holdtræning og individuel behandling.
Fysioterapien varetager specialiseret ambulant genoptræning og tilbyder holdtræning til hjerte- og lungepatienter samt individuel behandling af lymfødem. 


Redaktør