Lymfødembehandling

​Behandling af lymfødem på Nordsjællands Hospital varetages af vores specialuddannede fysioterapeuter. Vi behandler patienter med sekundært lymfødem.

Behandlingen af sekundært lymfødem relateret til cancer eller cancerbehandling på Nordsjællands Hospital varetages ambulant af specialuddannede fysioterapeuter på henholdsvis:

 • Nordsjællands Hospital - Hillerød
 • Nordsjællands Hospital - Frederikssund
 • Sundhedshuset - Helsingør
 ​​Billedet viser et udsnit af lymfesystemet.

Hvad er lymfødem?

Hvis lymfesystemet er beskadiget, bliver lymfevæsken ikke transporteret væk i tilstrækkeligt omfang, og der kan opstå en kronisk hævelse, som kaldes lymfødem.

Der skelnes mellem primært og sekundært lymfødem.

Primært lymfødem

Opstår pga. misdannelser i eller mangelfuld udvikling af lymfesystemet. Hævelsen ses oftest i teenageårene eller i 30-40 års alderen. I sjældne tilfælde ses primært lymfødem ved fødslen.

Ved mistanke om primært lymfødem skal du henvende dig til din egen læge.

Sekundært lymfødem

Som regel er årsagen en beskadigelse af lymfesystemet relateret til en kræftsygdom, f.eks. som følge af operation eller stråleterapi.

Det kan f.eks. forekomme i en arm efter operation for brystkræft, hvor lymfekirtler i armhulen er fjernet eller i et ben efter operation i underlivet, hvor der i forbindelse hermed er fjernet lymfekirtler.

Hævelsen kan både optræde lige efter behandlingen for kræft og flere år efter. 

 Lymfesystemet kan også tage skade i forbindelse med en langvarig kronisk venøs lidelse (dårligt tilbageløb i venerne) eller ved et kraftigt slag, forvridninger, infektioner mv.

Behandling af lymfødem i Region Hovedstaden

 • Sekundært lymfødem relateret til cancer eller cancerbehandling:  Behandles på flere hospitaler i Region Hovedstaden.
 • Primært lymfødem og ikke cancer relateret lymfødem/kronisk ødem: Kan efter lægelig vurdering henvises til "Dermatologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital".

Tegn på lymfødem

De første symptomer på lymfødem kan være hævelse, tyngde- og spændingsfornemmelse, uro, snurren og i nogle tilfælde smerter i den kropsdel, som er ramt. I begyndelsen vil hævelsen oftest svinde om natten, men ubehandlet kan den blive permanent.

I forbindelse med operation og kemoterapi, kan du opleve en forbigående hævelse, der ikke nødvendigvis er tegn på lymfødem.

Hvis du får tegn på lymfødem

Hvis du har en sygehistorie med cancer og oplever symptomer på lymfødem, skal du kontakte den specialafdeling, hvor du bliver behandlet eller går til kontrol for din cancer. Hvis du ikke længere er tilknyttet en afdeling, skal du via egen læge have henvisning til den specialafdeling, som du tidligere har været tilknyttet. Egen læge skal bede specialafdelingen om vurdering mhp. henvisning til lymfødembehandling.

 En læge fra specialafdelingen vil herefter sende henvisning til lymfødembehandling.

Behandlingsforløb

Forundersøgelse og behandling

På Nordsjællands Hospital vil du modtage tid til forundersøgelse senest 5 hverdage efter, at vi har modtaget henvisning fra den special-afdeling, som du er tilknyttet. Forundersøgelsen vil vare op til 2 timer.

Ved forundersøgelsen får du information om lymfødem, behandlingsmuligheder og bliver oplært i selvdrænage.

Der bliver ligeledes taget stilling til, hvilket behandlingsbehov du har, og der bliver lagt en behandlingsplan i samråd med dig.

Behandlingen bliver typisk iværksat 1-3 uger efter forundersøgelsen. Behandlingsperioden varierer og bliver tilpasset den enkelte.

Lymfødembehandling

Kan bestå af flere indsatser, der supplerer hinanden og giver det bedste resultat.

Bl.a.: 

 • Lymfedrænage
 • Bandagering
 • Deep oscillation, lymfepresse eller kinesio-tape
 • Arævsbehandling
 • Kompressionshjælpemiddel
 • Fysisk aktivitet

Efter endt behandling

Vil du få en tid til ½ års kontrol, hvorefter forløbet bliver afsluttet.

Der bliver ikke tilbudt vedligeholdende lymfødembehandling, men får du efter endt behandlingsforløb forværring af dit lymfødem, kan du blive genhenvist via den specialafdeling, hvor du bliver eller går til kontrol for din cancer.

Hvis du ikke længere er tilknyttet en afdeling, skal du henvende dig til egen læge, som så kan henvise dig til den afdeling, hvor du tidligere har været tilknyttet. Egen læge skal bede specialafdelingen om vurdering mhp. henvisning til lymfødembehandling).

 Læs mere om lymfødem

Netværk og foreninger: 


Redaktør