Ambulant genoptræning i Frederikssund

​Genoptræning efter udskrivelsen varetages både i kommunalt regi (alment) og på hospitalet (specialiseret). Det er som udgangspunkt diagnosebestemt, hvorvidt træningen foregår i kommune eller på hospital, og kun i ganske få tilfælde ligger der en lægelig vurdering til grund.

​Er du henvist til ambulant træning hos os, vil du blive indkaldt via digital post til en samtale og vurdering. Ud fra dette vil du blive tilbudt et af følgende behandlingsforløb:  

Iskæmisk hjertehold 

 • Patienter der alle har haft en begrænset ilttilførsel til hjertet i en kortere eller længere periode. Det drejer sig typisk om forkalkning i hjertets egne blodkar eller forkalkning af hjerteklapper. Der kan være patienter på holdet der bliver behandlet medicinsk, der er blevet behandlet med ballonudvidelse eller operationer der kræver åbning af brystkasse.
 • Holdet træner 2 x halvanden time ugentligt i 8 uger og der er tilknyttet undervisning ved læge, diætist og sygeplejerske.

Hjerte insufficienshold

 • Patienter med nedsat pumpefunktion i hjertet.
 • Holdet træner 2 x én time ugentligt i 12 uger.

Lungerehabiliteringshold 

 • Patienter med kronisk nedsat lungefunktion, også kaldet KOL, i svær grad.
 • Holdet træner to gange ugentligt i 10 uger og der tilbydes ugentlig undervisning af forskellige faggrupper under hele forløbet.

Tidlig lungerehabilitering/booster hold 

 • Patienter der indlægges med forværring af KOL og tilbydes hurtig opstart på lungerehabilitering allerede under indlæggelsen eller lige efter udskrivelse, eller patienter der allerede har gennemført lungerehabilitering og tilbydes langsom udslusning af forløbet.
 • Holdet træner én gang ugentligt i 9 uger.

Diabeteshold

 • Patienter med type 2 diabetes der tværfagligt er vurderet egnet til specialiseret forløb.
 • Holdet træner 2 x halvanden time ugentligt i 12 uger og der er tilknyttet undervisning ved læge, diætist, fodterapeut og sygeplejerske.

Lymfødembehandling 

 • Patienter med kronisk hævelse, som følge af skade på lymfesystemet.
 • Der aftales individuelt forløb med den enkelte ud fra symptombillede. 


Redaktør