Ambulant genoptræning i Hillerød

​Genoptræning efter udskrivelsen varetages både i kommunalt regi (alment) og på hospitalet (specialiseret). Det er som udgangspunkt diagnosebestemt, hvorvidt træningen foregår i kommune eller på hospital, og kun i ganske få tilfælde ligger der en lægelig vurdering til grund.

​Er du henvist til ambulant træning hos os, vil du blive indkaldt via digital post til en samtale og vurdering. Ud fra dette vil du blive tilbudt et af følgende behandlingsforløb:  

Iskæmisk hjertehold

  • Patienter der alle har haft en begrænset ilttilførsel til hjertet i en kortere eller længere periode. F.eks. efter blodprop i hjertet, ballonudvidelse eller operationer der kræver åbning af brystkasse.
  • Holdet træner 2 x halvanden time ugentligt i 8 uger og der er tilknyttet undervisning ved læge, diætist, sygeplejerske og fysioterapeut.

​Hjerte insufficienshold 

  • Patienter med nedsat pumpefunktion i hjertet.
  • Holdet træner 2 x én time ugentligt i 12 uger og der er tilknyttet undervisning ved læge, diætist, sygeplejerske og fysioterapeut.

​Lungerehabiliteringshold 

  • Patienter med kronisk nedsat lungefunktion, også kaldet KOL, i svær grad.
  • Holdet træner 2 x én time ugentligt i 10 uger og der er tilknyttet undervisning ved læge, diætist, sygeplejerske og fysioterapeut.

​Tidlig lungerehabilitering/booster hold 

  • Patienter der indlægges med forværring af KOL og tilbydes hurtig opstart på lungerehabilitering allerede under indlæggelsen eller lige efter udskrivelse, eller patienter der allerede har gennemført lungerehabilitering og tilbydes langsom udslusning af forløbet.
  • Holdet træner 1 x én time ugentligt i 9 uger.

​Diabeteshold 

  • Patienter med type 2 diabetes der er visiteret til specialiseret forløb.
  • Holdet træner 2 x én time ugentligt i 12 uger og der er tilknyttet undervisning ved læge, diætist, fodterapeut, sygeplejerske og fysioterapeut.Redaktør