Ambulant behandling af børn

​Vi tilbyder ambulant fysioterapi til børn fra 0-18 år. Henvisning til fysioterapi sker efter en lægefaglig vurdering.


​Fo​tos: Colourbox.dk

​For tidligt fødte børn

Hvis dit barn har været indlagt på neonatalafsnittet og er i risikogruppe for at udvikle cerebral parese, bliver du tilbudt en motorisk undersøgelse af barnet i korrigeret 2 måneders alder (alderen regnes ud efter der oprindelige terminsdato) og igen i korrigeret 5 måneders alder.​​

Torticollis

Instruktion af forældre i lejring og udspænding af stramme muskler.​

Motorisk udviklingsundersøgelse

Hvis der er mistanke om, at dit barn ikke er alderssvarende i sin motorik, kan en motorisk udviklingsundersøgelse komme på tale. Undersøgelsen foregår i fysioterapien ved 1- 2 besøg. 


Ud ​fra resultatet af undersøgelsen, vurderer fysioterapeuten, om barnet har behov for yderligere fysioterapi og om behandlingen skal fortsætte på hospitalet eller i kommunalt regi.

Lungefysioterapi

Mulighed for instruktion af forældre alle hverdage i dagtimerne i Børnemodtagelsen.

Neurologiske lidelser

Har dit barn en medfødt (fx Duchenne- Erbs parese) eller en erhvervet neurologisk lidelse (f.eks. følger efter traumer) vil denne blive behandlet i udredningsfasen. Når diagnosen foreligger, vurderer vi, om der er brug for specialiseret fysioterapi på hospitalet eller almindelig genoptræning i kommunalt regi.

Ortopædiske lidelser

Korsetbehandling, medfødte misdannelser.​

Link til Børne- og Ungeafdelingen


Redaktør