Brugerråd

​Alle patienter tilknyttet Nefrologien kan bruge Brugerrådet.

Man kan rette henvendelse til et af rådets medlemmer, hvis man har emner af almen interesse, der ønskes fremlagt i Brugerrådet. 

Brugerrådet mødes mindst 3 gange om året

Ideer er vigtige, og kan være til gavn for både patienter og personale. Det kan fx være:

  • Kost
  • Transportordning
  • Dialysebehandling
  • Informationer
  • Indretning af afsnit
  • Motion/træning.

Sekretariatsfunktion varetages af sekretær Marianne Prieme, Hæmodialyse 0921, tlf. nr. 48 29 47 99


 

Redaktør