Dialysepatientferier

​Personalet på dialyseafdelingerne arrangerer patientferie en gang om året for dialysepatienter. 

​Turen ligger i maj eller september, og på turen deltager dialysesygeplejersker fra dialyseafdelingen.


Der er mulighed for at komme med 8 eller 14 dage, og der skal kun betales for rejse og ophold. 

Sygeplejerskerne sørger for at arrangere dialyse på turen, og er elles behjælpelig med andre praktiske ting. 
Man skal være selvhjulpen for at komme med på turen, og man er velkommen til at tage pårørende og familie med. Redaktør