​​​​​

Diabetes og blodtryk

​Kender du målet ​for dit blodtryk?

​Når man har diabetes, er det sundt for kroppen hvis blodtrykket ligger på maksimalt 130/80 mmHg, fordi man  har forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom. Målet for blodtrykket kan i nogle tilfælde være individuelt aftalt mellem den enkelte og diabeteslægen.

Blodtrykket måles i to tal, der afhænger af blodkarrenes stivhed, og hvor hårdt hjertet arbejder for at pumpe blod rundt i kroppen. Det første tal er det systoliske tryk. Det viser, hvor hårdt trykket er i blodkarrene, når hjertet pumper blodet ud i kroppen. Det angiver altså trykket, når hjertets sammentrækning er kraftigst, og derfor er det tal for blodtrykket højest her. Det andet tal er det diastoliske tryk og er det tryk, der er i blodkarrene imellem hjertets slag, altså når hjertet hviler. Her er trykket i blodkarrene derfor lavest. 

​Et blodtryk målt i forbindelse med et besøg i ambulatoriet er sjældent retvisende. Derfor opfordrer vi til, at man måler sit blodtryk hjemme. Der er på den måde større sandsynlighed for, at man måler et retvisende blodtryk som, hvis der er behov for det, kan være en hjælp til behandling af blodtrykket. På den måde tager man aktivt del i at forebygge mange af senfølgerne til diabetes. 

Fysisk aktivitet forebygger senfølger

Når du dyrker motion, stiger blodtrykket naturligt, og i hvile falder blodtrykket igen. Det er sundt for hjerte og kredsløb. Hvis du har forhøjet blodtryk eller hjertekarsygdom, er motion stadig sundt for dig. Det kan dog være nødvendigt at tilpasse sin aktivitet i forhold til symptomer hvis man fx har iskæmisk hjertesygdom. Se evt. link til Hjerteforeningens hjemmeside om forhøjet blodtryk ( åbner i ny fane)

Man kan ikke mærke, hvis blodtrykket er forhøjet. Selvom man ikke kan mærke, at blodtrykket er for højt, kan det medføre senfølger. Her har motion en stor betydning. Regelmæssig motion eller fysisk aktivitet er vigtigt for at holde kroppen sund, når man har diabetes. Det giver bl.a. en bedre regulering af blodsukkeret, sænker kolesterolet i blodet, og det er i høj grad også med til at forebygge senfølger. 

De senfølger, som er særligt følsomme for forhøjet blodtryk, er hjertesygdom og blodpropper i hjerne og hjerte, samt påvirkning af nyrer (herunder æggehvidestof/protein i urinen). Forhøjet blodtryk kan også i særlig høj grad påvirke øjets nethinde, hvor der kan opstå forandringer, som kan lede til nedsat syn.

​Diabetesforeningen opfordrer til at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Det betyder:  

  • At du skal være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen   

  • Mindst to gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen plus muskel- og knoglestyrken.

  • For personer over 65 år anbefaler man at lave udstrækningsøvelser mindst to gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede medfører yderligere sundhedsmæssige fordele.

​Blodtryksapparat:

Det er vigtigt at dit blodtryksapparat er fagligt godkendt dvs. CE-mærket som medicinsk udstyr. Spørg personalet dér hvor du køber dit apparat f.eks. på apoteket eller tjek hjemmesiden hjerteforeningen.dk. Hvis du har et apparat derhjemme, kan du kontrollere labelen på apparatet. Se efter mærket :

Der vises et billede af hvordan CE mærket ser ud    ​

 

Når du anskaffer dig et blodtryksapparat, vær da opmærksom på følgende:

  • få rådgivning til korrekt måling
  • manchet til at måle på overarm
  • mulighed for forskellig størrelse manchet for at opnå nøjagtig måling
  • mulighed for at sende apparatet til kontrol/kalibrering hos producenten
  • mulighed for refundering
  • dansk instruktionsmanual​ 

Opfølgning på dit blodtryk:


Din diabeteslæge eller -sygeplejerske her i ambulatoriet kan udlevere materiale om og vejlede dig i, hvordan du måler dit blodtryk hjemme. Vi vil gerne se dine blodtryk til årsstatus og følge op på dem. Ofte vil vi anbefale, at du laver tre målinger morgen og aften over tre sammenhængende dage. Men det afhænger af din situation, hvor mange målinger, der er behov for. Tal med din behandler om, hvad din situation indebærer. Du kan aftale med din behandler at du registrerer dine blodtryk i app'en minSP eller på internetsiden minsundhedsplatform.dk (åbner i ny fane).Se vejledning  nedenfor for mere information.
Registrer blodtryk i minSP app:

For at registrere dine blodtryk i minSP skal du aftale det med din behandler. 

Der vises et billede af hvordan  manuel indtastning af målinger i appen registreresMinSP

​ 

 

​Registrer blodtryk på web:​

Der vises et billed af hvordan web ikonet MIn Sundhedsplatform ser ud
Vælg 'Mine målinger' for at tilgå skemaet.


 

​​


Redaktør