Diabetesudrykningen

​Det udgående diabetesteam varetager faglig sparring og rådgivning til personale samt diabetespatienter indlagt på alle Nordsjællands Hospitals afdelinger.​

Teamet varetager faglig sparring og rådgivning til personale og diabetespatienter på Nordsjællands ​Hospital, støtte til strukturering af patientforløb, generel undervisning af personale efter ønske og behov og specifik (bedside-)undervisning ved f. eks. insulinstart, ny diabetes etc. Desuden tilbydes nyansatte og studerende generel diabetesundervisning og indføring i hospitalets diabetesvejledninger/-instrukser. I særlige tilfælde tilbydes også kortvarig kontakt til patient eller hjemmepleje efter udskrivelse. 

Teamets udgående opgaver varetages af tre erfarne diabetessygeplejersker og refererer til den specialeansvarlige overlæge ved endokrinologisk afsnit. I hverdagen er teamet desuden støttet af speciallæge i endokrinologi, sårsygeplejerske og diætist. 

Omkring 270.000 danskere har diabetes, og desuden anslås det, at omkring 245.000 danskere har en uopdaget diabetes. Det afspejler sig i sygdomsbilledet på hospitalerne, idet mere end hver tiende patient indlagt på ikke-endokrinologiske afdelinger har diagnosticeret diabetes, mens det for kardiologiske afdelinger er op til hver femte patient. 
​​​​


 

Redaktør