Frakturopsporingen

Frakturopsporingen sikrer at patienter med relevante knoglebrud bliver udredt og evt. behandlet for knogleskørhed.

Hos patienter over 50 år, der har pådraget sig brud (fraktur), som er opstået ved dagligdags aktiviteter eller i forbindelse med simple fald, er der en stor risiko for at de har knogleskørhed, og så er de i risiko for at få nye brud.

For at undgå nye brud har vi en frakturklinik som har til formål at opspore patienter, der kan være i risiko for nye brud. Vi har ansat osteoporosesygeplejersker, som forsøger at komme i kontakt med alle relevant patienter og tilbyde udredning og evt. behandling for knogleskørhed. Hvis det ikke lykkes os at komme i kontakt med patienterne, bør de selv tage kontakt til deres læge, for at blive udredt.


 


Redaktør