Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatets hovedopgaver spænder fra alt fra juridisk rådgivning til erstatnings- og klagesager til sekretariatsbetjening af direktionen til administrator af Workzone og meget mere. 

​Ring eller skriv til direktionssekretariatet

Kirsten Granhøj, sekretariatschef 
Send en mail til Kirsten Granhøj
Telefon: 48 29 63 12

 • Leder af direktionssekretariatet 

Tor Tang Pedersen, direktionskonsulent
Send en mail til Tor Tang Pedersen
Telefon: 48 29 35 92
 • Sekretariatsbetjening af direktionsmøder, VMU samt diverse ledergruppemøder
 • Håndtering af protokolsager og øvrige besøg
 • Besvarelse af politikerspørgsmål
Lone Viemose Rasmuussen, direktionssekretær
Send en mail til Lone Viemose Rasmussen
Telefon: 48 29 30 04
 • Direktionsbetjening af hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth,  bla. kalenderstyring, forberedelse af mødemateriale.
Hanne Laursen, direktionssekretær
Send en mail til Hanne Laursen
Telefon: 48 29 30 05
 • Direktionsbetjening af vicedirektør Jonas Egebart og vicedirektør Peter Mandrup Jensen,  bla. kalenderstyring, forberedelse af mødemateriale.
Bente Skov Bonde, chefkonsulent
Send en mail til Bente Skov Bonde
Telefon: 48 29 42 88
 • Sekretariatsbetjening af Sundhedsfaglige Råd indenfor: plastikkirurgi, neurologi og klinisk fysiologi, mammakirurgi, urologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, radiologi
Bodil Dejgaard, sundhedsjuridisk rådgiver
Send en mail til Bodil Dejgaard
Telefon: 48 29 30 73
 • Juridisk rådgivning og undervisning om fx sundhedslovgivning, patientrettigheder, sundhedspersoners ansvarsforhold, klage- og erstatningssager
 • Aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Kontaktperson om regler, der handler om beskyttelse af persondata
Lene Mørk, administrativ medarbejder
Send en mail til Lene Mørk
Telefon: 48 29 42 86
 • Workzone administrator
 • Administrativ dokumentstyring
 • Ekspedition af hospitalets hovedpostkasser
 • Elevansvarlig
Mia Lydeking, afdelingssekretær
Send en mail til Mia Lydeking
Telefon: 48 29 65 41
 • Afdelingssekretæropgaver
 • Ekspedition af klager fra Styrelsen for Patientklager
 • Matrikelopgaver vedr. Sundhedshuset
 • Anvisning af pladser til Børnehjørnet
 • Elevansvarlig
Jeanne Lindberg, administrativ sagsbehandler
Send en mail til Jeanne LIndberg
Telefon: 48 29 30 27
 • Patienterstatningen, fx. ekspedition af erstatningssager
 • Ansvarsskader, fx. anmeldelse af skader og bortkomne ejendele og øvrige forsikringsforhold
 • Bygninger og løsøre, fx. tyveri af løsøre
Susanne Christiansen, serviceassistent
Send en mail til Susanne Christiansen
Telefon: 48 29 58 99
 • Indkøb
 • Rengøring
Louise Kirk Laursen, kontorelev
 • Indkøb
 • Ad hoc opgaver
 • Journaliseringsopgaver
 • Sagsbehandling af tillidsrepræsentants af- og anmeldelser
Redaktør