Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatets hovedopgaver spænder fra alt fra juridisk rådgivning til erstatnings- og klagesager til sekretariatsbetjening af direktionen til administrator af Workzone og meget mere. 

​Ring eller skriv til direktionssekretariatet

Sekretariatschef Kirsten Granhøj
Telefon: 48 29 63 12
 • Leder af direktionssekretariatet 
Direktionskonsulent Tor Tang Pedersen
Telefon: 48 29 35 92
 • Sekretariatsbetjening af direktionsmøder, VMU samt diverse ledergruppemøder
 • Håndtering af protokolsager og øvrige besøg
 • Besvarelse af politikerspørgsmål
Direktionssekretær Lone Viemose Rasmussen
Telefon: 48 29 30 04
 • Direktionsbetjening af hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth,  bla. kalenderstyring, forberedelse af mødemateriale.
Direktionssekretær Hanne Laursen
Telefon: 48 29 30 05
 • Direktionsbetjening af vicedirektør Jonas Egebart og vicedirektør Peter Mandrup Jensen,  bla. kalenderstyring, forberedelse af mødemateriale.
Chefkonsulent Bente Skov Bonde
Telefon: 48 29 42 88
 • Sekretariatsbetjening af Sundhedsfaglige Råd indenfor: plastikkirurgi, neurologi og klinisk fysiologi, mammakirurgi, urologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, radiologi
Sundhedsjuridisk rådgiver Bodil Dejgaard
Telefon: 48 29 30 73
 • Juridisk rådgivning og undervisning om fx sundhedslovgivning, patientrettigheder, sundhedspersoners ansvarsforhold, klage- og erstatningssager
 • Aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Kontaktperson om regler, der handler om beskyttelse af persondata
 • Workzone administrator
 • Administrativ dokumentstyring
 • Ekspedition af hospitalets hovedpostkasser
 • Elevansvarlig
Afdelingssekretær Mia Lydeking
Telefon: 48 29 65 41
 • Afdelingssekretæropgaver
 • Ekspedition af klager fra Styrelsen for Patientklager
 • Matrikelopgaver vedr. Sundhedshuset
 • Anvisning af pladser til Børnehjørnet
 • Elevansvarlig
Administrativ sagsbehandler Jeanne LIndberg
Telefon: 48 29 30 27
 • Patienterstatningen, fx. ekspedition af erstatningssager
 • Ansvarsskader, fx. anmeldelse af skader og bortkomne ejendele og øvrige forsikringsforhold
 • Bygninger og løsøre, fx. tyveri af løsøre
Serviceassistent Susanne Christiansen
Telefon: 48 29 58 99
 • Indkøb
 • Rengøring
Kontorelev Louise Kirk Laursen
Telefon: 48 29 40 31
 • Indkøb
 • Ad hoc opgaver
 • Journaliseringsopgaver
 • Sagsbehandling af tillidsrepræsentants af- og anmeldelser
Redaktør