​​

Ungepanelet

​​I Børne- og Ungeafdelingen har vi vores eget ungepanel,  og vi er altid interesseret i nye medlemmer.

Er Ungepanelet mon noget for dig?

Er du mellem 13- og 17 år?

Har du er erfaring med at komme i afdelingen - enten fordi du har en kronisk sygdom, eller fordi du har haft et længere forløb i afdelingen?
Har du lyst til at få indflydelse på, hvordan unge bliver mødt på vores afdeling?
Har du lyst til at få indflydelse på hvilke arrangementer og hvilke tilbud der er til de unge?

Så er det måske noget for dig at deltage i vores ungepanel!

Du skal have lyst til at:

  • Hjælpe os med at forbedre forholdene for de unge, som bliver indlagt i  Børne- og Ungeafdelingen
  • Hjælpe os med at gøre det til en god oplevelse at blive fulgt i ambulatoriet eller indlagt i en af sengeafdelingerne
  • Dele din viden og erfaring med, hvordan det er at være patient i afdelingen.
  • Fortælle os hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

Se filmen om ungepanelet

Møde 4 unge, som har været en del af Børne- og ungeafdelingens Ungepanel og som her fortæller, hvordan de oplever dette. De fortæller bl.a. om, hvordan de oplever, at blive hørt når de deltager i Ungepanelet og de oplever, at være med til at gøre en forskel for de unge, der kommer i kontakt med Børne- og ungeafdelingen​​. Filmen varer 5:03 minutter. Hovedmålgruppen er unge. Filmen er udarbejdet af Ungepanelet på Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital.


Ungepanelerne i Danmark

Ungepanelerne i Danmark repræsenterer alle unge med alvorlige og kroniske sygdomme på landets hospitaler. Læs mere om Ungepanelerne i Danmark via dette link (åbner i et nyt vindue).

Redaktør