Ungepanelet

​​I Børne- og Ungeafdelingen har vi vores eget ungepanel,  og vi er altid interesseret i nye medlemmer.

Er Ungepanelet mon noget for dig?

Er du mellem 13- og 17 år?
Har du er erfaring med at komme i afdelingen - enten fordi du har en kronisk sygdom, eller fordi du har haft et længere forløb i afdelingen.
Har du lyst til at få indflydelse på, hvordan unge bliver mødt på vores afdeling?
Hvilke arrangementer og hvilke tilbud der er til de unge?

Så er det måske noget for dig at deltage i vores ungepanel!

Du skal have lyst til at:

  • Hjælpe os med at forbedre forholdene for de unge, som bliver indlagt i  Børne- og Ungeafdelingen.
  • Hjælpe os med at gøre det til en god oplevelse at blive fulgt i en af klinikkerne.
  • Dele din viden og erfaring med, hvordan det er at være patient i afdelingen.
  • Fortælle os hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

Formålet med ungepanelet er    ​

  • At unge patienter inddrages aktivt og får medbestemmelse i deres egne behandlingsforløb
  • At afdelingens tværfaglige personale får direkte viden om de unges oplevelser og holdninger
  • At den viden, som ungepanelet bidrager med, implementeres i Børne- og ungeafdelingen

Målet for ungepanelet er

  • At patientforløb for unge på Børne- og ungeafdelingen udvikles med afsæt i unges behov og krav. 
  • At styrke og understøtte udvikling af unges egne ressourcer til at mestre livet med akut eller kronisk sygdom.

Hvordan er det at være ung i Børne- og ungeafdelingen? 

De unges input udmøntede sig i 5 postkort med direkte udsagn, der blev omdelt på et møde med regionspolitikere. Kommunikation blev fremhævet som indsatsområde.

Kan unge forstå Børne- og ungeafdelingens informationsmateriale og interesserer det dem? 

6 pjecer er gennemgået og revideret i forhold til indhold, sprog og layout.

Hvordan oplever unge, at personalet inddrager dem og deres forældre? 

De unges input gav viden om ønsker til, hvordan de gerne vil inddrages både ved ambulante besøg under indlæggelse ved stuegang, såsom at blive tiltalt direkte og blive inddraget i beslutninger samt få relevant og aldersvarende information vedrørende deres sygdom. De unge gav input til i hvilke situationer, de ønsker fortrolighed med deres behandlere f.eks. vejledning om prævention. Individuelle behov og hensyn bør være bestemmende for, om forældre el kærester tilbydes medindlæggelse.

Overgangen fra barn til voksen – idéer, behov og ønsker samt venners betydning under sygdom – hvor meget skal de inddrages under indlæggelsen? 

De unges input medførte viden om ønsker for fremtidig organisering så som en egentlig ungdomsafdeling og ønske om glidende overgang til voksenregi og ikke aldersbestemt, samt at deltagelse af både børne- og voksen personale bør forekomme ved det første besøg i nyt regi. Venner betyder rigtig meget - under sygdom/indlæggelse skal de inddrages i overensstemmelse med den enkelte unges behov og ønske.


Redaktør