Støttemuligheder for unge med kronisk eller alvorlig sygdom under uddannelse

​Støttemulighederne omhandler gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser

Du kan læse om relevante støtteordninger og muligheder på:

Hvilke muligheder er der?

Støttemulighederne til kronisk eller alvorligt syge unge elever på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser omhandler:

 • Muligheden for at få sygeundervisning eller supplerende undervisning på gymnasiale uddannelser, hvis den unge ikke kan følge den almindelige undervisning på grund af 10 dages sammenhængende fravær ved sygdom.
  (Se Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 8)
 • Muligheden for at skolen kan tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år, hvis den unge er forhindret i at følge undervisningen i længere perioder på grund af sygdom.
  (Se Lov om gymnasiale uddannelser, kapitel 9)
 • Muligheden for at blive fritaget for idræt C, hvis den unge grundet sygdom kan have svært ved at deltage i undervisningen.
  (Se Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 7)
 • Muligheden for ekstra undervisning på erhvervsuddannelser, hvis hensynet til den unges uddannelse taler for det.
  (Se Lov om erhvervsuddannelser, § 51)
 • Muligheden for at forlænge den unges uddannelsestid på lærepladsen i hovedforløbet, hvis den unge på grund af sygdom har haft fravær i mere end 10 % af uddannelsen.
  (Se Lov om erhvervsuddannelser, §58).
 • Muligheden for særlige prøvevilkår (bl.a. ekstra tid til eksamen), hvis den unges sygdom påvirker dennes præstation ved eksamener.
  (Se Almen eksamensbekendtgørelse, §19)
 • Muligheden for at få støtte til en obligatorisk studietur. De kan få dækket udgifter til at have hjælpere og tegnsprogstolke med på turen: rejse, lønudgifter, ophold, diæter m.m.
  (Se SPS støttemuligheder)

Ungepanel.dk

Ungepanel.dk har gjort et stort arbejde for at samle og synliggøre informationerne om støttemuligheder for unge med kronisk eller alvorlig sygdom under uddannelse. Læs mere om ungepanelet på dette link.

Redaktør