Ungdomsmedicinsk Videnscenter

​Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) arbejder for at forbedre forholdene for unge i alderen 12-24 med kroniske og alvorlige sygdomme og sikre dem en naturlig plads i det danske sundhedsvæsen, hvor der tages hensyn til de særlige behov der opstår, når man både er i biologisk og psykosocial udvikling på samme tid. Grundantagelsen i UMVs arbejde er, at unge patienter først og fremmest er unge.

​Ungdomsmedicinsk Videnscenter er fysisk placeret på i Rigshospitalets forhal.

Du kan læse mere her Undgomsmedicinsk Videnscenter

Redaktør