Pædagoger

​​Børne- og Ungeafdelingen har en pædagog.​

Der er pædagog i Børne- og Ungeafdelingen på hverdage i dagtiden. 

 
Pædagogen er en del af det tværfaglige team på afdelingen og beskæftiger sig med børn med udviklings- eller trivselsproblemer.

Har du vanskeligheder med dit barns trivsel eller udvikling i dit barns forløb her på afdelingen​, f.eks. spisning eller søvn, kan du bede sygeplejerske om at lave en aftale med pædagogen.

 

 

 

 

 

 

 
Redaktør