Risikogrupper ved Influenza A

​Egen læge foretager vaccination mod Influenza A og personer, der tilhører risikogrupper jf. nedenstående afgrænsning i alderen fra 6 mdr. til 65 år skal kontakte egen læge med henblik på vaccination.

Egen læge foretager vaccination mod Influenza A og personer, der tilhører risikogrupper jf. nedenstående afgrænsning i alderen fra 6 mdr. til 65 år skal kontakte egen læge med henblik på vaccination.

Egen læge kan kontakte Børne- og U​ngeafdelingen med henblik på at få yderligere information, men indtil videre har hospitalsafdelingerne ikke fået bemyndiget registreringsværktøjerne til at forestå vaccination, men denne praksis kan ændre sig løbende.

Erfaringen i forbindelse med epidemien er ligeledes, at både indikationer og informationer ændrer sig fra uge til uge.

Risikogrupper:

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer med risiko for at blive alvorligt syge af influenza. Vaccination af risikogrupper er gratis og foregår hos egen læge.

Du anbefales, at blive vaccineret, hvis du har:

  • lungesygdomme som KOL, astma med kronisk obstruktion og astma, der er vanskelig at kontrollere, cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose samt andre lungesygdomme, især hvis lungefunktionen er nedsat eller der er gentagne lungeinfektioner.
  • hjerte- og karsygdomme, især svær koronarsygdom, hjertesvigt, sværere klaplidelser (ikke kun isoleret forhøjet blodtryk) samt blodsygdomme som hæmoglobinopathier.
  • Diabetes 1 eller 2 især med komplicerende hjerte- eller nyresygdom eller med almen svækkelse pga. diabetiske senfølger – eller diabetes, der er vanskelig at kontrollere.
  • Medfødte eller erhvervede immundefekter, herunder hiv-smittede personer og medikamentelt immunsupprimerede.
  • Neuromuskulær sygdom med påvirket respiration eller nedsat hostekraft.
  • Kronisk lever- eller nyresvigt (vejledende GFR<30 ml/min.)
  • Svært overvægtige (vejledende BMI >40)
  • Andre sygdomme, hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, f.eks. gentagne lungeinfektioner.Redaktør