Praktiserende læger

Visitationen foregår ud fra fastlagte retningslinjer af overlægerne i afdelingen.

Dine patienter vil modtage en række patientinformations​pjecer, som fremsendes på basis af den henvisning vi modtager fra dig. 

Som noget nyt tilbyder Børne- og ungeafdelingen fokuserede planlagte 3-dags indlæggelser efter aftale.  

Børne- og ungeafdelingens kliniske vejledninger kan findes på vip.regionh.dk ​
Redaktør