Nyresygdomme

Nyresygdomme kaldes også for nefrourologiske sygdomme.

​​​​​​​​​​​

​Udredning og behandling 

Der foretages udredning og behandling af børn og unge i alderen 0 – 17 år med forskellige sygdomme i nyre- og urinveje:

  • Urinvejsinfektioner: Nyrebækkenbetændelse = pyeleonefrit. Blærebetændelse = cystit

  • Vandladningsproblemer både dag og nat.

  • Nyre – og urinvejsmisdannelser

  • Akutte og kroniske nyresygdomme

Afhængig af sygdommens karakter udredes og behandles barnet/den unge enten under en indlæggelse og/ eller i vores ambulatorium.

Børne- og Ungeafdelingen har et team med interesse og viden inden for dette område, bestående af overlæge, sygeplejersker og sekretær, og i ambulatoriet yderligere suppleret med speciel uddannede Kontinenssygeplejersker, som selvstændigt kan varetage vurdering og behandling af børn og unge.

Akutte urinvejsinfektioner

Akutte urinvejsinfektioner skal oftest, hvis det er nyrebækkenbetændelse, udredes og beha​ndles under en indlæggelse og med efterfølgende opfølgning i ambulant regi. 

Gentagne blærebetændelser udredes, behandles og følges evt. op ambulant. 

Børn med vandladningsproblemer/inkontinens

Børn med vandladningsproblemer/inkontinens udredes, når de er fyldt 5 år. De følges ambulant, enten af læge eller kontinenssygeplejerske, i tæt samarbejde med forældre.

Udredningen består af vurdering af væske – og vandladningsmønster og kan suppleres med undersøgelser som: Flow- undersøgelse, blærescanning samt residualurinmåling. Barnet vejledes i blæretræning, og der forventes en aktiv deltagelse af forældre i behandlingen.

Udredning af vandladningsproblemer om natten

Udredning af vandladningsproblemer om natten (enuresis nocturna) tilbydes børn over 6 år. Ud fra en gennemgang af væske- og vandladningsmønster, målrettes og tilpasses behandlingen bedst muligt til barnets og familiens behov og situation. Behandlingen kan bestå af ringeapparat, efter grundig instruktion, eller Minirin smeltetabletter.

Hos børn og unge, som er født med nyreabnormiteter, foretages der billeddiagnostisk udredning og målrettet opfølgning. Dette foregår i et tæt samarbejde mellem Billeddiagnostisk afdeling og, hvis nødvendigt, Kirurgisk afdeling på Rigshospitalet/Herlev. 

Ud over sygdomme i de nedre urinveje og misdannelser, varetages der udredning og behandling af alle akutte og kroniske nyresygdomme som glomerulonefrit, nefrotisk syndrom, vedvarende  hæmaturi, proteinuri og hypertension.

Der er etableret et velfungerende samarbejde med Rigshospitalet omkring de enkelte børn og unge, der kræver nyrebiopsi, højspecialisteret ekspertice eller har fremskreden ​​​​​​​​​​​​nyreinsufficiens.​​​
Redaktør