Diabetes

På Børne- og ungeafdelingen modtager vi børn og unge, der henvises til observation for nyopdaget diabetes. Ved nyopdaget diabetes bliver du og dine forældre indlagt i Børne- og
ungeafdelingen med henblik på opstart af insulinbehandling.

Insulinpumpe

På Børne- og ungeafdelingen følges ca. 180 børn med type1 diabetes i alderen 0-18 år. Ca. 90 børn og unge har insulinpumpe. Hvis du skal have påsat pumpe foregår det under indlæggelse, hvor du dog har mulighed for at sove hjemme om natten. 

Den første uge efter pumpepåsætningen har du mulighed for hotline kontakt til vores diabetes sygeplejerske. 

På kort sigt er det Børne- og ungeafdelingens målsætning, at give dig og dit barn individuel støtte og vejledning til at kunne integrere diabetes regulationen på bedst mulig vis i hverdagen samt forebygge akutte komplikationer. 

​På længere sigt arbejdes der på, at forebygge senkomplikationer samt sikre tidlig diagnosticering af komplikationer og derved mulighed for at iværksætte relevant behandling.

Du og dit barn vil blive fulgt ambulant på Børne- og ungeafdelingen 4-6 gange årligt ved tildelt kontaktlæge eller kontaktsygeplejerske.

Du og din familie har mulighed for samtale med afdelingens psykologer i forbindelse med debut af diabetes og senere, hvis der støder problemer til.

Børne- og ungeafdelingens socialrådgiver hjælper dig med at søge kommunen om hjælpemidler og evt. orlov til én af dine forældre, hvis der er behov herfor.

Ansøgning om støtte til glucosemåleapparatet "FreeStyle Libre"

Diabetesskole

Der afholdes diabetesskole to gange årligt. ​

Skolen er et arrangement for dig, der har fået konstateret diabetes inden for det sidste år. Hele din familien er meget velkomne til at deltage.


Arrangementerne varetages af sygeplejersker fra Børne- og ungeafdelingen.

Forældreforeningen Humleboet afholder ligeledes årlige familiekurser - du kan finde oplysninger på deres hjemmeside​​​​​. 

Institutionsundervisning:

Hver måned afvikles undervisning for pædagoger og lærere i din institution/skole, undervisningen varetages af Børne- og ungeafdelingens sygeplejersker og læger.
Har du insulinpumpe tilbydes desuden undervisning til personalet i din institution/skole.​​

Netværk

Diabetesnetværket HumleboetRedaktør