Diabetes

På Børne- og ungeafdelingen modtager vi børn og unge, der henvises til observation for nyopdaget diabetes. Ved nyopdaget diabetes bliver du og dine forældre indlagt i Børne- og
ungeafdelingen med henblik på opstart af insulinbehandling.

Diabetesteamet flytter til november

Til november samles diabetesbehandlingen af ca. 11.000 børn, unge og voksne på ét sted. Det betyder, at I fra den 10. november bliver tilknyttet det nye Steno Diabetes Center Copenhagen.

Herefter vil jeres aftaler vedr. diabetes foregå på adressen: Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev.

Overlæge Lene Lyngsøe og diabetessygeplejerske Susanne Lisbjerg flytter med til det nye diabeteshospital.

I kan finde mere information på Steno Diabetes Center Copenhagens hjemmeside.

Flere børn får diabetes

I Børne og ungeafdelingen følges 240 børn og unge for diabetes. Hvert år modtager vi omkring 35 børn med ny-diagnosticeret diabetes. Antallet stiger med ca. 3,5 % om året og det betyder at der aktuelt er dobbelt så mange børn som får diabetes i dag sammenlignet med for 20 år siden.

Diabetes berører hele familien

​Diabetes er en sygdom som man kan leve et langt og godt liv med. Nye danske studier viser at børn med diabetes klarer sig mindst lige så godt som andre børn i skolen. Diabetes er en sygdom som berører hele familien og en sygdom som kan medføre individuelle udfordringer.  

På kort sigt er det Børne- og ungeafdelingens målsætning, at give dig og dit barn individuel støtte og vejledning til at kunne integrere diabetes regulationen på bedst mulig vis i hverdagen samt forebygge akutte komplikationer. 

På længere sigt arbejdes der på, at forebygge senkomplikationer samt sikre tidlig diagnosticering af komplikationer og derved mulighed for at iværksætte relevant behandling.

Indlæggelsens varighed

Alt kan i starten virke meget uoverkommeligt. Vores erfaring er dog, at det er bedst for jer at komme hjem i egne omgivelser hurtigst muligt, men at I selvfølgelig skal være klar til det. Indlæggelsestiden afhænger af mange faktorer, men ligger ofte på mellem 2 og 6 dage. Inden udskrivelsen skal I være i stand til:

  • At måle blodsukker
  • At give insulin injektioner
  • At måle blodketon

Vi er med jer hele vejen

Vi har på Børne- og ungeafdelingen et tværfagligt diabetesteam, der har til formål at støtte, hjælpe og vejlede Jer.

I starten vil I have tæt telefonisk kontakt med diabetesteamet, og I er velkomne til at kontakte os ved spørgsmål. Det er en god idé, at skrive spørgsmål ned løbende, som de opstår i hverdagen. Læs mere om diabetesteamet på dette link

Du og dit barn vil blive fulgt ambulant på Børne- og ungeafdelingen 4-6 gange årligt ved din patientansvarlige læge eller diabetessygeplejerske. Læs mere om diabetesambulatoriet på dette link

Du og din familie har mulighed for samtale med afdelingens psykolog i forbindelse med debut af diabetes og senere, hvis der støder problemer til.

Børne- og ungeafdelingens socialrådgiver hjælper dig med at søge kommunen om hjælpemidler og evt. orlov til én af dine forældre, hvis der er behov herfor.

HC. And fortæller om diabetes

Mød HC. And og hør ham fortælle om diabetes på dette link (åbner i nyt vindue)

Diabetesskole

Skolen har to arrangementer årligt for dig, der har fået konstateret diabetes inden for det sidste år.

Den ene gang er diabetesskolen for dine forældre. Den anden gang er diabetesskolen for andre pårørende til dig. 

Arrangementerne varetages af sygeplejersker fra Børne- og ungeafdelingen.

Forældreforeningen Humleboet afholder ligeledes årlige familiekurser - du kan finde oplysninger på deres hjemmeside​​​​​. 

Institutionsundervisning:

Hver måned inviteres pædagoger og lærere i institutioner/skoler, som har ansvar for et barn med diabetes til undervisning i Børne- og ungeafdelingen.

Undervisningen varetages af Børne- og ungeafdelingens sygeplejersker og læger. Undervisningen foregår den 2. onsdag hver måned fra kl 10:30-12:00.


Har du insulinpumpe tilbydes desuden undervisning til personalet i din institution/skole.​​

Netværk

Redaktør