Patientinformationer

​Her kan du finde patientinformationer om vores sengeafsnit, om forskellige sygdomme samt materiale til at forberede dit barn på indlæggelse og / eller undersøgelser.

 HC And og hans venner

HC And og hans venner fortæller børnene om forskellige undersøgelser og behandlinger på hospitalet, som f.eks. røntgenundersøgelser og skanning, bedøvelse, blodprøver, gips og drop. Der er også afsnit om konkrete diagnoser som type 1 diabetes, astma, allergi og nyresygdom. Mød HC And og hans venner.Mød HC And og hans venner.

Skal dit barn bedøves?

Download pjecen "Laura skal bedøves" og læs den sammen med dit barn inden indlæggelsen.

Skal dit barn stikkes?

Diverse patientinformationer om sygdomme, undersøgelser, behandlinger mv

Velkomstpjecer til sengeafdelingerne

Redaktør