Neurologiske lidelser

​På afdeling B0632 og i ambulatoriet B1521 foretages udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-18 år med neurologiske lidelser.

I ambulatoriet B1521 og på sengeafsnittet B0632 foretages udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med neurologiske ledelser som følgende: 

  • Epilepsi
  • Hovedpine
  • Migræne
  • Cerebral parese/spastisk lammelse
  • Børn og unge med specielle handicaps
  • Udviklingsforstyrrelser
  • Genetiske sygdomme
  • Mental retardering
  • Metaboliske sygdomme
Børne- og Ungeafdelingen har et team med speciel viden inden for det børneneurologiske speciale. Teamet består af læger, sygeplejersker og sekretær. Teamet samarbejder tværfagligt med børnefysioterapeuter, diætister, pædagoger, psykologer, socialrådgiver, bandagist og børneortopædkirurger.
 
Afhængig af den neurologiske lidelses karakter udredes og behandles barnet/den unge enten under en indlæggelse og/eller ambulant.

Ambulatoriet B1521

Ambulatoriet består af:

Neurologisk sygeplejeambulatorium

Forældre, barn eller den unge møder sygeplejerske med speciel viden indenfor blandt andet epilepsi, hovedpine og PEG sonder mm. Sygeplejersken tilbyder undervisning, vejledning og mestringssamtaler til forældre, barn eller den unge. Medicinjustering sker i samarbejde med kontaktlæge eller overlæge i teamet.

Neurologisk lægeambulatorium 

Forældre, barn eller den unge møder børneneurolog der har speciel viden indenfor neurologiske lidelser.

Handicapambulatorium/CPOP ambulatorium

Forældre, barn eller den unge møder børneneurolog som i tæt samarbejde med børnefysioterapeut, børneortopædkirurg og bandagist som vurderer barnets eller den unges videre forløb. Når I kommer i handicapambulatoriet bedes I medbringe relevante udtalelser/papirer fra f.eks. fysioterapeut, andet hospital, skole, aflastning eller døgninstitution.

Sengeafsnit B0632

På sengeafsnittet B0632 tilbydes børn med cerebral parese Botox i enten lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse. Indikation for behandling med Botox vurderes af barnets/den unges kontaktlæge.

På sengeafsnittet B0632 tilbydes nogle børn med let cerebral parese en førskoleundersøgelse med henblik på at vejlede til en optimal skoleplacering.

Læs mere

FamilieFOKUS er et landsdækkende gratis tilbud til familier med børn og unge med livstruende tilstande. Når et barn har en livstruende sygdom, er det ikke kun barnet, der bliver ramt. Hele familien kommer under pres, både følelsesmæssigt og praktisk, i forhold til at få hverdagen til at fungere. Livstruende sygdom påvirker alle i familien, og det tærer på ressourcerne i parforholdet, hos søskende og i familiens øvrige netværk. Læs mere om FamilieFOKUS på dette link (åbner i nyt vindue 

Redaktør