Børn og unge med langvarige smerter

​På Børne- og ungeafdelingen møder vi ofte børn og unge, som har været plaget af smerter gennem lang tid. Smerterne eller symptomerne kan være opstået pludseligt eller over længere tid, og de kan flytte sig rundt i kroppen.

Børn og unge med langvarige smerter

På Børne- og ungeafdelingen møder vi ofte børn og unge, som har været plaget af smerter gennem lang tid. Det kan for eksempel være hovedpine, mavesmerter eller smerter i en arm eller et ben. Det kan også være svimmelhed, føleforstyrrelser, koncentrationsbesvær, hjertebanken eller åndenød.

Smerterne eller symptomerne kan være opstået pludseligt eller over længere tid, og de kan flytte sig rundt i kroppen. Vi oplever også jævnligt, at ingen læger har kunnet finde nogen konkret årsag til symptomerne. Det betyder ikke, at der ikke er et problem.

For mange børn og unge fylder smerterne eller symptomerne så meget, at det kan være svært at leve en normal hverdag. Man kan måske ikke passe sin skole, være sammen med sine venner eller gå til de fritidsaktiviteter som man plejer. Hele familien er ofte påvirket af problemet.

Vi arbejder derfor målrettet for at hjælpe børn og unge med langvarige smerter og symptomer. Nogle børn og unge har brug for at blive indlagt i en kortere periode for at få hjælp.

Vi arbejder med

  • Grundig undersøgelse

  • Samtaler

  • Træning/fysisk aktivitet

  • Omsorgsfuld støtte

I vores team er der både læger, sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter, psykolog og socialrådgiver. Det er vores erfaring at vi kan hjælpe mange til at komme tilbage til et godt børne- eller ungdomsliv.

Samarbejde med forældrene

Når børn og unge ikke trives igennem længere tid, kan det komme til udtryk som blandt andet tristhed, manglende overskud, fysiske smerter og stort skolefravær.

Alt sammen symptomer, som bekymrer og belaster familien som helhed.

Forældrene har en afgørende viden og erfaring omkring barnet/den unges opvækst og personlighed. En viden vi skal dele i et fælles samarbejde for at sikre barnets fremtidige trivsel.

Væsentlige værdier i vores samarbejde med forældrene er:

  • Lytte til begge forældres oplevelse af situationen

  • Vær opmærksom på "ingen ejer sandheden alene"

  • Se forskellighed som en ressource

  • Respekt og omsorg for forældrenes pressede situation

  • At møde familien som en helhed

  • Tæt samarbejde med netværket, skole, fritid, bedsteforældre, venner mm.

Læs om indlæggelse på børne- og ungeafdelingen

Her kan du læse mere om hvordan et indlæggelsesforløb kan være planlagt [indsæt link til pjecen Børn og unge med langvarige smerter]

Mere materiale

Pjecen "Når kroppen siger fra", forklarer hvordan kroppen og hjernen spiller sammen, og reagerer på belastninger. Du kan finde pjecen, som Komiteen for Sundhedsoplysning har udgivet via linket her (åbner i nyt vindue)

Redaktør