Psykolog

​Psykologen er en del af det tværfaglige team på afdelingen

Psykologens funktion

  • Psykologen har samtaleforløb med børn og unge fx med kroniske sygdomme eller langvarige lidelser

  • Krisesamtaler med forældre

  • Psykologen har samtaleforløb med forældre til børn og unge med fx kroniske sygdomme hvor man bl.a. kan tale om:

    • barnets reaktioner på sygdommen og indlæggelsen og hvordan der bedst støttes op om barnet

    • Familiens reaktion på sygdommen

    • Problemer ved lange eller mange indlæggelser

Det er personalet på den afdeling, du er tilknyttet, der kan lave en henvisning til psykologbistand.

 Redaktør