Fysioterapeut

​Fysioterapeuten er en del af det tværfaglige team omkring barnet/ den unge, hvis barnet/ den unge har motoriske udfordringer eller smerter i kroppen.

​Fysioterapeutens funktion

I nogle situationer kan der være tale om en fysioterapeutisk vurdering og få gange vejledning.

I andre situationer er der behov for daglig træning under indlæggelsen.

Fysioterapeuten sætter mål for træningen sammen med barn/den unge og forældre.

Målene kan ændre sig undervejs.

Andre faggrupper kan indgå i målsætningen hvis det er relevant.

Redaktør