Socialrådgiver

​Det er muligt som forældre at tale med socialrådgiveren om de problemer og spørgsmål, der kan dukke op i forbindelse med barnets indlæggelse og sygdom for at danne overblik over familiens situation, rettigheder og muligheder.​

Det kan være råd og vejledning omkring: Barselsregler eller hvilken støtte forældre kan ansøge kommunerne om.

Derudover deltager socialrådgiveren i det tværfaglige samarbejde herunder;

Indkalder til netværksmøde eller inddrager kommunerne ved behov.

Kontakten med forskellige instanser vil være i samarbejde med forældre og personalet i afsnittet

Særlige forhold, der er gældende for forældre, der får et barn født for tidligt eller et sygt barn.

Moderens rettigheder
Hvis barnet er indlagt på sygehus, forlænges eller udsættes den periode, hvor der er ret til fravær. 
Såfremt arbejdet ikke genoptager ved indlæggelsen, forlænges den periode, hvor der er ret til fravær, med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen. 
Fraværsretten kan dog højest forlænges i 3 måneder.

Faderens rettigheder
Forældre med alvorligt syge børn har ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejdet eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. 
Alvorlig sygdom vil sige, at barnets sygdom skønnes, at medfører behov for ophold på hospital i 12 dage eller mere.Redaktør