Pædagog

​​Børne-og ungeafdelingens specialuddannede pædagoger deltager fast i de tværfaglige konferencer i Neonatalafsnittet.

Pædagogen indgår efter aftale i planlagte, tværfaglige observationer af børn, som har vanskeligheder med trivsel eller den generelle udvikling.​Redaktør