Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

​​Da afsnittet ofte indlægger mødre sammen med deres barn, er et tæt samarbejde med Gynækologisk Obstestrik Afdeling vigtig.

​​​

En sygeplejerske fra afsnittet deltager derfor i den daglige konference på fødegangen og obstetriske læger kommer dagligt på neonatalafsnittet og tilser de indlagte mødre, samt planlægger og varetager den eventuelle behandling. Udover det lægelige samarbejde, samarbejdes desuden med barselsgangens sygeplejersker omkring de indlagte mødre samt en generel vidensdeling.Redaktør