Fysioterapeut

​​Der tilbydes fysioterapi til såvel indlagte og ambulante børn. Fysioterapien er placeret på Børne- og ungeafdelingen på plan 2​.

​Alle børn; der er født før uge 32,der har haft en fødselsvægt under 1500 g, har været udsat for iltmangel ved fødslen eller har haft meget lavt blodsukker tilbydes en vurdering og vejledning under indlæggelsen.

Når barnet er 3 måneder gammel i forhold til termin tilbydes undersøgelse af fysioterapeut og speciallæge, hvor forældrene får rådgivning og vejledning i motorisk stimulering. Ved dette besøg tages desuden stilling til, hvornår barnet skal ses igen. De børn som er lidt forsinkede motorisk tilbydes et kortere vejledningsforløb i fysioterapien, hvor forældrene bliver vejledt i, hvordan de bedst kan stimulere deres barn i dagligdagen.

De børn, hvor man har en begrundet mistanke om at de har en neurologisk lidelse eller anden sygdom som forsinker deres motoriske udvikling, tilbydes et længere genoptræningsforløb. Barnet kommer til regelmæssig træning i fysioterapien. Derudover sammensættes træningsprogram i dialog med forældrene som skal gennemføres dagligt i hjemmet. I hele forløbet er der et tæt samarbejde med en af afsnittets speciallæger.

Genoptræningsforløbet strækker sig som oftest over ½ til ¾ år hvorefter træningen fortsætter i egen kommune. Redaktør