Familierådgivning

​Der er i afsnittet mulighed for at få familierådgivning. Familierådgivningen omfatter en eller flere rådgivende samtaler til familier med børn, der er eller har været indlagt på Neonatalafsnittet.​

Samtalerne varetages af neonatalsygeplejersker, med efteruddannelse i Dynamisk oplevelsesorienteret rådgivning og psykoterapi.

Typisk er samtalerne af en varighed på ca. 1 time.

Rådgivningen består af en eller fleres samtaler, hvor udgangspunktet er – hvad forældrene eller den enkelte forældre har "på hjertet".

Det kan være en god ide at begge forældre deltager i samtalerne.

Samtalerne er individuelle. De indeholder hvad forældrene er optaget af – lige nu og her – angst & bekymringer, det svære fødselsforløb, tanker for fremtiden, barnets udvikling, familiens trivsel, ammeproblemer, søskende jalousi, parforholdsproblemer og meget andet.

Samtaler kan f.eks. dreje sig om:

  • at have brug for inspiration til at finde fodfæste som ny familie
  • at have problemer med at finde sig tilrette i forældrerollen
  • at mestre forældreskabet på forskellig måde
  • at blive forældre til et for tidligt født barn
  • at blive forældre til et sygt/svært sygt barn
  • at have udsigt til et barn med handicap
  • at have et barn der er meget uroligt/skrigende, uden sygdomsmæssige årsager
  • at have et barn der ikke trives
  • at have gennemgået et voldsomt fødselsforløb
  • at have mistet et barn eller at have udsigt til at miste et barn​​
Redaktør