Værd at vide

​Værd at vide om f.eks. sundhedsplejerske, aktindsigt, kontakt til afsnittet og mulighed for at klage.​

Sundhedsplejerske

Familiens sundhedsplejerske, vil automatisk modtage en fødselsanmeldelse. I mange tilfælde vil familien ved udskrivelsen allerede have haft kontakt til sundhedsplejersken. I visse tilfælde har sundhedsplejersken været i afsnittet under barnets indlæggelse, for at hilse på familien. Ved indlæggelsens begyndelse vil forældre blive spurgt om samtykke til at afsnittet skriver til egen læge (et udskrivningsbrev), samt udtaler sig til sundhedsplejersken om barnets indlæggelse, og forløb. Inden udskrivelsen, vil familien som regel være have lavet aftaler med sundhedsplejersken om, hvornår hun skal komme i hjemmet. Nogle sundhedsplejersker tilbyder at besøge familien i afsnittet under indlæggelsen.

Aktindsigt

Forældre har mulighed for/ret til at få aktindsigt i barnets journal, såvel under indlæggelsen som efter. Forældrene kan udbede sig en kopi af journalen, og såvel under indlæggelsen som efter i ambulant regi, vil der være mulighed for at stille spørgsmål til journal notater etc. Der opfordres​ til at forældre, der ønsker at læse barnet journal, gennemgår denne sammen med en fagperson for at forstå de forskellige fagudtryk og undgå unødige bekymringer eller misforståelser.

Kontakt til afsnittet

Hvis en familie udskrives, med en aftale om ambulant opfølgning, kan forældre, i tiden indtil det ambulante besøg, benytte sig af at kunne kontakte afsnittet, ved tvivl og spørgsmål vedrørende barnet. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at vente til næste morgen, hvor forældrene kan få fat i egen læge, eller sundhedsplejerske, og er det problemer forældre ville henvende sig til vagtlægen med, er det muligt i stedet at henvende sig til Neonatalafsnittet på Tlf.: 48 29 43 96 , hvor sygeplejerskerne vurderer om problemet kræver lægekontakt, og det er herefter muligt at komme i afsnittet og få undersøgt barnet. Sygeplejersken vil bede om barnets cpr-nummer ved alle henvendelser til afsnittet for at kunne notere det i journalen. Ved akutte problemer, skal man kontakte 112, som man ville have gjort, i alle andre tilfælde.

Patientrettigheder/klagemulighed

Hvis man som forældre er utilfreds med forhold i forbindelse med barnets indlæggelse eller den sundhedsfaglige behandling, har forældre forskellige muligheder for at indgive klage.

Som udgangspunkt er man altid velkommen til at henvende sig til personalet om konkrete forhold man som forældre er utilfredse med, og tillige er man altid velkommen til at skrive til afsnittets ledelse, eller andre involverede.

En formel klage kan man få hjælp til at udfærdige via Sundhedsvæsnets Patientklagenævn.Redaktør