Mor og far

​​At komme hjem med et barn som er født for tidligt, kan virke som et stort skridt og kan være en overvældende oplevelse.

Det er blandede følelser forældre oplever i forbindelse med udskrivelsen, gående fra lettelse over "at være nået så langt", og uro over nu ikke at have "klokkesnoren"/den tætte kontakt til personalet, hvilket kan give en følelse af for alvor at "stå alene" med det store ansvar.

Der er mange nye ting at skulle forholde sig til når man kommer hjem med det lille nye familiemedlem. Erkendelsen af de sidste dage, uger og måneders oplevelser i forbindelse med barnets indlæggelse på N​eonatalafsnittet, kan være overvældende for familien, netop i forbindelse med udskrivelsen. Der kan være reaktioner hos søskende, som kan være svære og uoverskuelige at skulle rumme og tackle.

For nogen kan det være en hjælp at tænke på, at udskrivelsen er sket på baggrund af en vurdering fra afsnittets specialuddannede personale af, at barnet nu er så stort og raskt, at det er klar til at være uden for hospitalets rammer.

Hos moderen kan der være fysiske forhold i forbindelse med fødslen, som gør at der er hensyn der skal tages. Kontrol og konsultation hos egen læge efter udskrivelsen foregår som regel 8 uger efter fødslen. Her får kvinden en grundig helbredsundersøgelse. Hun tilbydes blandt andet en gynækologisk undersøgelse med henblik på, at se om ar efter bristninger er helet og om bækkenbunden har genvundet sin styrke og funktion. Lægen informerer også om fremtidig prævention.

På barselsgangens hjemmeside kan desuden findes svar ang. blødning, kejsersnitsår, genoptagelse af samliv, søvn og hvile osv.,

Derudover er det muligt at kontakte barselsgangens hotline ved spørgsmål.

Efterfødselsreaktion

At få følelsesmæssige udsving i forbindelse med en fødsel er naturligt og almindeligt. Mange mødre oplever i de første dage efter fødslen, at "have lettere til tårer", tudeture eller "baby-blues" kaldes det populært, og er også under indflydelse af de hormonelle forandringer som der opstår i kvindens krop i forbindelse med fødslen. Også fædre oplever følelsesmæssige udsving. Oplevelsen i sig selv, at blive far, at se sin partner gå igennem fødselsprocessen, og dét at stå med det lille nye barn i armene, er i sig selv en enestående og overvældende oplevelse. Tillige kan fædre opleve følelsen af stort ansvar, forpligtigelse, og tab af kontrol, i forbindelse med barnets fødsel.

Oftest vil følelsernes intensitet, og overvældende effekt gå over i en mere afslappet tilstand, hvor forældrene kan slappe af, hvile og nyde det lille nye barn.

Når man føder et for tidligt eller sygt spædbarn, er der flere og ekstra dimensioner, som spiller ind og påvirker forældrenes følelsesmæssige tilstand. Ligeledes vil sygdom hos moderen kunne give flere spekulationer, og følelsesmæssig uro i tiden efter fødslen.

Hvis man som mor eller far, oplever vedvarende reaktioner som svær tristhed, angst, uro, aggressivitet, utilstrækkelighedsfølelse, skyldfølelse, koncentrationsbesvær, appetitløshed, søvnbesvær og andre ændrede psykiske forhold, er der grund til at reagere, da det kan dreje som en efterfødselsreaktion som bør afhjælpes og eventuelt behandles. Man bør søge hjælp, eventuelt ved at tale med sundhedsplejersken, egen læge, eller opsøge en psykolog. www.gaia-instituttet.dk, er ligeledes et sted, hvor der kan hentes hjælp.Redaktør