Barnet

​Alt efter hvor tidligt barnet er født, vil det have andre behov og brug for at der tages hensyn på en anden måde, end hvis barnet havde været født til tiden. 

Alle børn er forskellige og har individuelle tærskler for stimuli, hvorfor der af denne grund skal tages individuelle hensyn. Ved udskrivelsen, vil forældre sammen med personalet, tale om det enkelte barns behov, tærskler, specielle hensyn der i visse tilfælde skal tages.

Samtidig er det vigtigt at huske på at barnet udvikler sig og modnes, så barnet bliver bedre og bedre til at kunne rumme de stimuli som hverdagen omkring barnet indeholder. Forældre kender deres barn bedst, og vil have en fornemmelse og et indtryk af hvad deres barn er følsomt overfor, og hvilke stimuli og indtryk som barnet uden problemer kan rumme. Derfor kan man som forældre fortsat godt blive i tvivl, og have brug for støtte og vejledning i tolkningen af barnets signaler, og tegn på hvornår det er tid til løsne op for de beskyttende foranstaltninger. Familiens sundhedsplejerske, personalet i Neonatalafsnittets A​mbulatorium, forskelligt litteratur samt patientforeninger, og forældregrupper, kan være af hjælp.


Alder

Det for tidligt fødte barn har nærmest 2 aldre :

"Den faktiske alder" – regnet efter barnets fødselsdato

"Den korrigerede alder" – regnet ud fra den beregnede terminsdato.

Ernæring

Når det for tidligt fødte barn udskrives, vil barnet have et spisemønster, hvor det oftest vil spise omkring 6-8 gange i døgnet. Der kan opstå variationer i dette spisemønster, netop i den første tid hjemme, hvor alle i familien skal tilpasse sig den nye situation. Det kan være at barnet spiser hyppigere eller med større intervaller mellem måltiderne (det er her vigtigt at være opmærksom på om barnet har vandladning, da det viser om barnet fortsat får mad nok). Efter nogen tid hjemme, vil spisemønstret som regel finde det leje som passer barnet.

Det må fremhæves at det for tidligt fødte barn, fortsat efter udskrivelsen kan have brug for ro omkring sig når der skal spises, hvorfor man også derhjemme, må tage højde for dette, og finde løsninger, som kan tilgodese dette behov.

Kontakt med andre

Ja, men barnet behøver fortsat ro til at gro. Specielt i den første tid efter udskrivelsen hvor såvel barn som forældre skal vænne sig til de "nye" omgivelser, og situation, kan det være godt at overveje at begrænse antallet af besøgende, og gøre besøgene korte. Dette fordi barnet fortsat er præget af sin for tidlige fødsel, blandt andet ved let at blive anstrengt og træt.

Det er vigtigt at gæsterne ikke er forkølede når de er på besøg.

Samtidig er det vigtigt at der er plads til at vise det lille nye familiemedlem frem, og få tilfredsstillet det behov for social kontakt, og "hverdag" igen, som har været på "stand by", i tiden mens familien har opholdt sig på Neonatalafsnittet.

Lejring

Barnet skal sove på ryggen. Hjælp barnet med at veksle hovedets lejring til henholdsvis den ene og den anden side, for at forebygge skæv kranieform. Når barnet er vågent er det godt at træne maveleje, da det styrker barnets rygmuskler.

Komme ud?

Det er en god ide at gå tur med barnet i barnevognen. Alt efter barnets vægt og evne til at holde varmen, kan man lade barnet stå ude og sove "færdig" efter gåturen, mens man hyppigt mærker efter om barnets varme holdes. Dog skal barnet ikke ud, hvis vejret er meget fugtigt og blæsende, eller meget koldt. Efterhånden som barnet bliver større kan det sove/opholde sig længere tid udenfor (alt efter vejret).

Sygdom/forkølelse i nærmeste familie

Det for tidligt fødte barn er mere følsomt overfor infektioner end børn født til tiden. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på grundig håndhygiejne, og undgå at nyse henover barnet, samt når forkølelsen er værst, ikke at kysse barnet.

Søskende

Hvis der er flere børn i familien er det vigtigt for familiens trivsel, at de deltager i samværet med barnet. Større søskende til et for tidligt født barn kan let blive jaloux, fordi forældrene har været meget væk fra hjemmet, under indlæggelsen af den lille nye bror/søster. Tænk på, og forsøg at give lidt ekstra opmærksomhed til søskende når man er kommet hjem.

Temperaturregulering

Det for tidligt fødte barn kan holde varmen ved udskrivelsen, men er fortsat ofte lille, og kan derfor nemmere komme til at fryse. Hvis barnet fryser, vil det bruge mere energi på at skulle holde varmen i stedet for at tage på, hvorfor det er en god ide at være opmærksom på barnets temperatur i den første tid hjemme. Temperaturen i hjemmet bør være som vanlig, og barnets temperatur kan reguleres ved eventuelt at give en lille ekstra trøje eller bomuldshue på. Temperaturen i hjemmet bør være så alle i familien har det behageligt, også i dér, hvor barnet skal sove om natten.

Det anbefales at barnet ikke får træk.

Forældre sikre sig barnets temperatur, ved at mærke på barnet, specielt i barnets nakke og på maven kan man mærke temperaturen. Ved tvivl eller hvis barnets adfærd ændres, bør temperaturen måles med et termometer. Barnets hænder og fødder er ofte kølige, uden at det er udtryk for at barnet generelt er for koldt.

Barnet kan også have det for varmt, hvilket vil gøre at barnet kan blive sløvt, og mindre interesseret i at ville spise.

Transport

Ved transport i bil, skal barnet sidde eller ligge i en godkendt transport anordning. Det for tidligt fødte barn vil ved udskrivelsen fortsat ikke kunne tåle at "sidde" for længe (ikke meget længere end 30 minutter), hvorfor man skal være opmærksom på om transport anordningen, kan vinkles, så barnet næsten ligger ned, eller man kan leje en "Boxette" eller liftnet, som er beregnet til at barnet ligger helt ned. (Kan lejes i visse babyudstyrs forretninger). 

Udskillelse

Ofte vil det ikke være ukendt for forældrene til et for tidligt født barn, at der kommer "mase" lyde fra barnet, lyde som om barnet "presser og trykker". Dette kan fortsætte også efter udskrivelsen, men er hyppigst ikke forbundet med ubehag eller decideret smerter for barnet. Hvis barnet bliver grædende, og eventuelt med "at trække benene op under sig", i forbindelse med denne "trykken og pressen", og afføringen eventuelt bliver mere fast eller "tør", bør dette drøftes med sundhedsplejersken, egen læge eller ved ambulant besøg i Neonatalafsnittet.

Det vil variere hvor ofte barnet har afføring, fra dagligt, optil adskillige dage mellem barnets afføringer. Hvis barnet ernæres hovedsagligt af modermælk, kan der gå længere tid mellem afføringerne (op til 10 dage), hvis barnet ernæres af modermælkserstatning, bør barnet have afføring en gang i døgnet. Vejledning og råd om forventningerne til det enkelte barns afføringsmønster vil blive givet inden barnet udskrives fra Neonatalafsnittet, og dernæst vil sundhedsplejersken kunne være behjælpelig med at vejlede efter udskrivelsen.

Barnets afføring vil være grynet, cremet og i en tynd konsistens. Ved markante ændringer i denne konsistens, bør dette drøftes med sundhedsplejersken, egen læge eller ved kontrol i ambulatoriet på Neonatalafsnittet.

Barnet vil have vandladning i bleen omkring 6 gange i døgnet (mellem 4-7 våde bleer i et døgn). Dette er også en måde hvorpå man kan vurderer, om barnet får en tilstrækkelig mængde mad/mælk.

Badning

Barnet kan bades med den hyppighed, som passer familien. Det er en god ide, at holde en god temperatur i det rum, hvor barnet skal bades. I begyndelsen i tiden hjemme, ​bør badeseancerne fortsat være korte.Redaktør