Øjenundersøgelse

​​Alle børn født tidligere end 32 graviditetsuger og/eller har fødselsvægt mindre end 1750 gram, og/eller har fået iltbehandling mere end 7 døgn, får lavet en øjenundersøgelse, når de er 4-5 uger gamle. ​

Dette gøres, fordi disse børn er i risiko for at udvikle øjenforandringer. Blandt andet som en følge af den livsnødvendige iltbehandling, som disse børn modtager.
Øjenundersøgelsen foregår i neonatalafsnittet. Børnene undersøges af en øjenlæge under indlæggelsen på neonatalafsnittet, og følges i visse tilfælde også efter udskrivelsen. Redaktør