Infektioner

​​Nyfødte og især for tidligt fødte og væksthæmmende børn har nedsat modstandskraft over for bakterier og dermed øget risiko for infektioner. Infektionen kan pådrages ved fødslen eller under indlæggelsen.

Symptomerne kan være meget varierende, og der behøver ikke være feber. Barnet kan være sløvt, slapt, blegt og have pauser i vejrtrækningen eller være irritabelt, uroligt, utilpas​. Som regel er der også problemer med fødeindtagelsen.

Symptomerne kan være vanskelige at tolke i starten, hvorfor der ofte startes behandling med antibiotika i drop på mistanke om infektion, for at undgå videreudvikling af en eventuel infektion. Ved mistanke om at barnet kan have en infektion, tages der blodprøver. Der måles såkaldte infektionstal, som vil være forhøjede ved en infektion hos barnet. Derudover undersøges for bakterier i blodet.

De fleste børn bliver hurtigt raske efter opstart af antibiotika. Barnet følges under behandlingen med blodprøver for at sikre, at det får den rette behandling.Redaktør