Hørescreening

​​I Danmark er det besluttet, at alle nyfødte skal tilbydes en høreundersøgelse - en såkaldt hørescreening.​

​​​

Formålet med dette er, at børn, der fødes med en hørenedsættelse, hurtigere kan blive tilbudt den rette hjælp. En relevant behandling er vigtig for at sikre det enkelte barn de optimale muligheder for en normal opvækst. Både sprogligt og socialt.

Alle børn, der har været indlagt på neonatalafsnittet, tilbydes hørescreening i Høreklinikken senest en måned efter udskrivelse.

Selve undersøgelsen tager cirka en halv time, men der skal også afsættes tid til, at barnet falder i søvn osv. Det er derfor en god ide at afsætte 1-2 timer til undersøgelsen. Denne undersøgelse er ikke ubehagelig for barnet, og der kræves ingen former for medicin eller bedøvelse. Forældrene vil være til stede hele tiden, og vil få svaret, når undersøgelsen er forbi.Redaktør