Født for tidligt

​At være født for tidligt betyder at man er født før uge 37.

Man kalder det at være født meget for tidligt hvis barnet er født før uge 32 og ekstremt for tidligt før uge 28.

På Nordsjællands Hospitals neonatalafsnit indlægges børn, der er født meget for tidligt, mens børn før uge 28 indlægges på Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Ved selve fødslen vil der ofte være mange tilstede for at tage så godt i mod barnet som muligt. Da det for tidligt fødte barn efter fødslen har brug for hjælp til at holde varmen og ofte har brug for hjælp til vejrtrækningen, vil børnelægen og børnesygeplejersken forlade fødestuen eller kejsersnitstuen med barnet i en kuvøse. Far eller anden pårørende må gerne følge med os til neonatalafsnittet. Så snart mor er klar kommer hun også efter. Vi sørger så vidt muligt for at mor og barn når at se hinanden før vi går til neonatalafsnittet.

De færreste mennesker har været på et neonatalafsnit før, og en hel ny verden åbner sig.

Et foster udvikles igennem hele graviditeten. Organerne dannes i løbet af de første måneder, og herefter modnes organer og sanser frem mod livet udenfor livmoderen.

Når barnet fødes for tidligt er organer og sanser ikke færdige med at modne. Graden af modenhed afhænger af hvor tidligt barnet fødes.

Det for tidlig fødte barn har brug for fred og ro, og sover meget af tiden. Barnet er meget tidligt i stand til at vise os om de har det godt, er stressede eller har ondt.

Hørelse og smerteopfattelse er tidlig udviklet. Derimod udvikles synssansen senere og barnet har i starten svært ved selv at skærme sig for lys (pga tynde øjenlåg og pupilreaktion). Dette tages der derfor hensyn til med dunkelt belysning efter behov.

Af særlig betydning for barnets første leveuger er udviklingen af nogle af de vigtige organer.

Lungerne, der skal sørge for at barnet kan trække vejret og ilte blodet er ikke færdigudviklede før omkring uge 34. Derfor kan børn født før dette tidspunkt have brug for hjælp.

Tarmen er umoden, men klar til at kunne optage mælk allerede fra uge 24, men selve evnen til at sutte og synke mælken, udvikles først gradvist efter uge 32. Det er meget individuelt, hvornår barnet selv kan spise alt sin mad selv (oftest efter uge 35-36), men indtil da ernæres barnet helt eller delvist med mælk givet gennem en sonde. En lille tynd slange der føres gennem næsen og ned i mavesækken.

Barnets temperaturregulation er umoden og derfor tilbringer barnet ofte den første tid i kuvøse. Dog kan barnet oftest holde temperaturen hud mod hud hos forældrene og kan derfor ligge en stor del af tiden på/ved brystet hos mor eller far. Når barnet er klar til at komme i vugge kan vi ligeledes hjælpe med at opretholde temperaturen ved at lægge en varmemadras heri.

Barnet vil, særligt i den første tid, have overvågning på, der registrerer barnets puls og vejrtrækning. Dette kan være som en lille føler på foden der måler pulsen og iltmætningen i blodet eller en føler påklistret brystet/maven, der måler vejrtrækningerne hos barnet.​

Hjernen hos det for tidlig fødte barn er ikke færdigudviklet ved fødslen og selv hos et barn født til tiden udvikles hjernen voldsomt i hele 1. leveår. Børn født før 32. graviditetsuge får lavet ultralydsundersøgelse af hjernen, idet der er en lille risiko for, at der kan tilstøde komplikationer, og denne undersøgelse kan afsløre om der er forandringer. Det er heldigvis sjældent hos børn, der er født efter uge 28.

Barnets udvikling fortsætter efter fødslen og behøver samme tid for at udvikles som hvis det lå inde i maven. Derfor skal forældre til et for tidligt født barn, regne med at være indlagt på Neonatalafsnittet i ligeså lang tid som graviditeten skulle have varet.Redaktør