Børn med trivselsproblemer

​​Afdelingen modtager børn i aldersgruppen 0-1 år og deres forældre.

Børnene er henvist, fordi de enten græder mange af døgnets timer, har et ustabilt søvnmønster, spiser utilstrækkeligt, og har vægttab, eller manglende vækst. Børnene kan være stille eller meget temperamentsfulde.

Børnene henvises til Børne- og ungemodtagelsen B1521 af egen læge, fordi der en bekymring for barnets trivsel.

De indlægges på Neonatalafsnittet sammen med deres forældre, til udredning af eventuel fysisk sygdom.

Indlæggelsen kan vare et par dage til op til en uges tid.

Under indlæggelsen kan familien stifte bekendtskab med et tværfagligt team, bestående af læge, sygeplejerske, pædagog, psykolog, socialrådgiver og familierådgiver.

Lægen afgør om der skal iværksættes en behandling.

Plejepersonalet observerer barnet, og er opmærksomme på forældre/ barn samspillet.

De øvrige fagpersoner tilknyttes familien efter et fagligt skøn om behov herfor.

Målet med indlæggelsen er at udelukke eller behandle fysisk sygdom, og give familien redskaber til at klare livet med et spædbarn hjemme.​Redaktør