Praktiske oplysninger

​​Det er muligt at komme til afsnittet via hospitalets hovedindgangen 01, Dyrehavevej 29, eller Børne- og ungemodtagelsens indgang 15A på Dyrehavevej. ​

Besøgende

Det er afsnittes mål og vision at tilstræbe familiecentreret pleje, hvilket også afsnittes størrelse og indretning skaber gode vilkår for. Derfor anses familien til det indlagte barn, som vigtigst og nærmest barnet, hvorfor hele det indlagte barns familie er velkomment i afsnittet. Samtidig er det vigtig at huske på at de små indlagte børn, enten født for tidligt eller syge ved fødslen, er følsomme og sarte, og har brug for ro til at gro og komme sig ovenpå fødsel, behandling og pleje.

Der er fri besøgstid, men det anbefales, at besøg tilrettelægges efter barnets følsomhed og behov for ro. Personalet hjælper gerne med tilrettelæggelsen, og tolkningen af barnets signaler. Oftest vil det være således, at det er godt for barnet, at besøg af familiens venner og pårørende begrænses i antal og kommer på kortvarige besøg. Tillige foregår der oftest stuegang, undersøgelser og behandling fra morgenstunden og frem til tidlig eftermiddag, hvorfor besøg kan tilrettelægges efter dette også; Efter kl. 15 er et godt tidspunkt at planlægge besøg.

Alle besøgende skal desuden være raske. Det indlagte barn, er følsomt og ikke har et fuldt udviklet immunforsvar, hvorfor bakterier og virus (forkølelse, børnesygdomme, influenza mm), kan være alvorligt for det lille indlagte barn at blive syg af.

Håndhygiejne

For at forebygge og reducere infektionsrisikoen for afsnittets patienter, er håndhygiejne et særligt vigtigt indsatsområde. Personalet vil introducere og vejlede forældre i korrekt håndhygiejne, såvel håndvask som brugen af håndsprit.

Desuden skal armbånd/ure samt fingerringe tages af.

At gøre brug af håndsprit via de opsatte dispenserer i alle afdelingens rum og gennemgange, har afgørende betydning for afsnittets sarte og immunsvækkede patienter.

Alle som færdes i afsnittet opfordres til at anvende disse. Dette gælder derfor også besøgende.

Forplejning til forældre

Der tilbydes 3 måltider mad i døgnet til en medindlagt forælder. Ved særlige kostbehov/ønsker er muligt at vælge flere forskellige kosttyper. Eks. Vegetarkost eller kost uden svinekød.

I afsnittes forældrekøkken er der desuden mulighed for at indtage medbragt mad samt at opbevare enkelte egne madvarer.

Hospitalet har en kiosk, hvor der i dagtiden er mulighed for at købe sandwich og lignende. Der er desuden via kiosken mulighed for at bestille måltider fra hospitalets patientmadsordning, som vil blive leveret i afsnittet i forbindelse med de faste tidspunkter, hvor afsnittet får leveret patientmad (3 gange i døgnet).

Afsnittets rytme

Afsnittet er døgnåbent.

I dagtiden foregår flest samtaler, stuegang, undersøgelser og aktiviteter fra omkring kl. 9 om morgenen.

Plejepersonalet arbejder primært i 3-holdsskift. Det ligger i afsnittets arbejdsrytme, at diverse møder, konferencer og interne samtaler vil foregå løbende henover dagen og ugen. 

Sundhedsfaglig kontaktperson

Ved indlæggelse på neonatalafsnittet vil barnet få tilknyttet to sundhedsfaglige kontaktpersoner; En læge og en sygeplejerske. Disse personer skal sammen med det øvrige plejepersonale, der er omkring familien, sikre sammenhæng i barnets pleje- og behandlingsforløb samt at forældrene får den information, de ønsker og har behov for. Familien modtager i løbet af de første indlæggelsesdage pjece indeholdende navne på kontaktlæge,-sygeplejerske samt evt. kontaktteam.

Kontakt/plejepersonssystemet

Et mindre antal sygeplejersker vil blive tilknyttet familien som kontaktsygeplejersker. Det vil primært være dem, som sammen med kontaktlæge og forældre, tilrettelægger pleje og behandling af barnet.

Når en af kontaktsygeplejerskerne er på arbejde, vil det så vidt muligt være dem, der er omkring familien. Plejepersonerne er de øvrige sygeplejersker, der har været omkring familien. Dermed forsøges det, at familien møder så få nye sygeplejersker som muligt.

Mobiltelefoni

Der må bruges mobiltelefon i afsnittet, under visse hensynstagen:

De for tidligt fødte børns umodenhed og de syge børns følsomhed gør at høje, pludselige lyde, som for eksempel ringetoner og høj samtale, kan virke forstyrrende og belastende for de små børn, som har brug for ro til at gro. Derfor anbefales, at der ikke tales i mobiltelefon i umiddelbar nærhed af det helt nyfødte og "ny-"indlagte barn, hvorfor afsnittets modtagestue er mobilfrit.

Afsnittets tekniske udstyr kan blive påvirket, hvis mobiltelefoner placeres direkte på eller benyttes i umiddelbar nærhed af udstyret.

Internet adgang

Der er mulighed for at benytte hospitalets trådløse netværk under indlæggelsen, hvis bærbar pc'er med​bringes. Personalet udleverer vejledning samt kode, der gælder en uge. Denne kan fornyes ved længere tids indlæggelse.​Redaktør