Om afsnittet

​​Neonatalafsnit B1541 er en del af Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital.​

Her indlægges børn født for tidligt (ned til 28. graviditetsuge), syge nyfødte spædbørn, samt ældre børn (op til 12 måneder) med trivselsproblemer. Alle børn ledsages af en af deres forældre. Afsnittet fungerer samtidig som barselsafsnit, hvilket betyder at mødre, som lige har født, har mulighed for at blive indlagt sammen med barnet. Afsnittets størrelse, indretning, overordnede vision og målsætning gør, at fædre som en selvfølge får mulighed for at være sammen med mor og barn, og vi tilstræber at kunne tilbyde overnatning i det omfang de fysiske rammer tillader det, så faderen kan hjælpe og støtte mor og barn/børn. Forældrene ses som de vigtigste omsorgsgivere for deres barn og opfordres derfor, så vidt det er muligt, at deltage i pleje, pusling og måltider.​

Hyppigst indlægges nyfødte med vejrtrækningsproblemer, infektioner, lavt blodsukker, gulsot, iltmangel under fødslen, misdannelser samt børn, der er født op til 12 uger for tidligt (præmature).

De nyfødte indlægges alle akut, det vil sige direkte fra føde-, operations- eller barselafdeling. Børn i alderen 0-12 måneder, der indlægges med trivselsproblemer, visiteres gennem egen læge og indlægges på afsnittet via børnemodtagelsen.​

Afsnittet varetager behandling med ilt, nasal-CPAP, surfactant, intravenøs væske, -antibiotika og –ernæring, sondeernæring, lysbehandling af gulsot samt udredning og behandling af børn med forskellige medfødte sygdomme og misdannelser. Nogle forløb kræver langvarig indlæggelse, typisk, hvis barnet er født meget for tidligt. Andre kræver kun få timer og/eller dages observation, pleje og behandling

Indlagte mødre vil modtage pleje og behandling, på lige fod med en indlæggelse på enhver anden barselsafdeling. Når moderen ikke længere har brug for pleje og behandling, vil der fortsat være mulighed for at én af barnets forældre kan bo og opholde sig i afdelingen døgnet rundt. Fortsat tilstræbes det, at begge forældre vil kunne overnatte i afdelingen hos barnet, men dette kan ikke garanteres, da afdelingen er indrettet og normeret til at have 15 børn med en forælder medindlagt.​​​

Afsnittets faste personale består af:

Tre overlæger med speciale i neonatologi, samt flere reservelæger med viden om nyfødte børns sygdomme.

En afdelingssygeplejerske, to kliniske sygeplejespecialister samt omkring 35 sygeplejersker. Flere af afsnittes sygeplejersker har videreuddannelser indenfor pædiatrien/børnesygdomsområdet, familierådgivning, NIDCAP plejeomsorgs principper, sorg/krise, samt ammerådgivning.

Derudover har afsnittet to lægesekretærer.

Grundet afsnittets udvidede funktion som barselsafsnit, samarbejdes tæt med personalet fra hospitalets Gynækologiske  Obstetriske Afdeling.

Afsnittets funktions- og arbejdsområde er mangfoldigt og komplekst, hvorfor der i Børne- og ungeafdelingen rådes over en bred vifte af samarbejdspartnere.

Fysiske rammer

Afsnittet er indrettet med 2-sengsstuer, og én enestue, med plads til såvel vugge/kuvøse som voksensenge. Der tilhører 1 toilet og bad mellem 2 stuer. 

Dernæst rummer afsnittet 2 intensiv/modtage stuer i afdelingens centrum, hvor børn oftest modtages til indlæggelse i afsnittet. Dog modtages børn i stabil tilstand, undertiden også på de enkelte sengestuer. På modtagestuerne er pladsforholdene gode. Det gør, at det er muligt at køre moderens seng hen til det indlagte barn, så kontakten mellem mor og barn hurtigt kan etableres og opretholdes. Samtidig vil der være skabt plads til moderen på en af afdelingens 2-sengsstuer.

Afsnittet har af desuden forældrekøkken, mælkekøkken, personale/ vagtrum og kontorer.

Fysisk ligger N​​​eonatalafsnittet i forlængelse af barselgangen, som vi har et tæt samarbejde med.​Redaktør