Kort om MRSA

​​Ingen multiresistente MRSA-bakterier (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) på Neonatalafsnittet

​​

Afdelingen har skærpet fokus på området i samarbejde med de andre neoanatalafdelinger i regionen og hospitalets hygiejnefunktion.

Fakta om MRSA

MRSA står for Methicillin-resistente Stafylococcusaureus. MRSA er stafylokokker, der er modstandsdygtige over for de antibiotika, der sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner.

Mange mennesker bærer disse stafylokokker i perioder uden at være syge. De findes oftest i næsen men og på andre slimhinder samt på huden. Stafylokokker spreder sig nemt fra person til person. Kun hos svækkede personer kan de give alvorlige infektioner som f.eks. lungebetændelse, hvor antibiotikabehandling er nødvendig.

MRSA er meget almindeligt forekommende i hele verden bortset fra de skandinaviske lande og Holland. Her er de fortsat sjældne bl.a. på grund af fornuftig brug af antibiotika.

For fem år siden begyndte antallet dog at stige i de skandinaviske lande og Holland. Det drejer sig om nye typer af MRSA, som har spredt sig over hele kloden. I Sundhedsstyrelsen blev der derfor i 2006 udarbejdet en vejledning til forebyggelse af spredning af MRSA i Danmark. På grund af en større indsats er antallet herefter faldet.

​Yderligere oplysninger

Ledende overlæge, Børne- og Ungeafdelingen 

Jesper Andersen, jesper.andersen.03@regionh.dk , tlf. 48 29 43 06​

Redaktør