Indlagte mødre i afsnittet

​Neonatalafsnittet på Nordsjællands hospital har, som få andre neonatalafdelinger i landet, mulighed for at indlægge kvinden som lige har født, til den videre barselspleje og behandling. ​

Mor og barn følges dermed ad, så hurtigt som det kan lade sig gøre efter fødslen. Alt efter om moderen har født vaginalt eller ved kejsesnit er der nogle timers observationstid på enten fødestuen eller opvågningen inden moderen kommer over til barnet. Faderen eller en anden pårørende kan dog altid følge barnet over til Neonatalafsnittet

På Neonatalafsnittet vægtes den tidlige forældre – barn kontakt højt. Derfor tilstræbes tidlig "hud mod hud kontakt", trods moderens komplikationer efter fødslen i form af operation, eller sygdom.​

I tilfælde hvor afsnittets belægning er maksimal, i forhold til personale normering og indlagte mødre i afsnittet, vil der kunne være situationer hvor behandlings og plejeansvaret for den nybagte moder, ligger i obstetrisk regi (barselsgangen). Fysisk befinder Nordsjællands Hospitals barselsgang sig i umiddelbar nærhed af Neonatalafsnittet. I tilfælde, hvor et barn er indlagt på Neonatalafsnittet og har sin mor "indlagt" på barselsgangen, samarbejder afsnittene ihærdigt på, at moderen opholder sig i videst mulig omfang hos sit barn, så den tætte mor-barn kontakt etableres og opretholdes. Det kan praktisk betyde at moderen skal køre/gå imellem afsnittene til stuegang, undersøgelser og samtaler, men det er af højeste prioritet for begge afsnit, at en overflytning til Neonatalafsnittet til videre pleje og behandling, etableres hurtigst muligt.

Indlæggelser af kvinder som lige har født, kan være i forbindelse med observation, pleje og behandling efter såvel ukomplicerede, som komplicerede fødselsforløb (svangerskabsforgiftning, infektioner før og efter fødslen, kroniske sygdomme, eller sygdomme opstået under graviditeten).Redaktør