Sengeafsnit 1531

​Afsnittet varetager diagnostik, pleje og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år, med alle former for infektionssygdomme, astma, allergi- og lungelidelser, samt  nefrourologiske problemstillinger. Yderligere varetager afsnittet alle penicillin​- og fødevareprovokationer samt ​allergivaccinationer. Afdelingen varetager den højt specialiserede funktion i Region Hovedstaden i immunologi, det vil sige udredning og behandling af børn og unge med overvejende immundefekt med antistofmangel.

Personalet

Personalet i afdelingen er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, lægesekretærer samt læge- og sygeplejestuderende. For at give dit barn og dig den bedste og tætteste omsorg, vil vi tilstræbe så få sygeplejersker og læger, som muligt bliver tilknyttet Jer. Personalets interesse og opgave er at give jer den bedst mulige pleje, behandling, undersøgelse og information samt at sørge for, at I har det så godt som muligt, mens I er her. Vi har afdelingen mulighed for at trække på bistand fra socialrådgiver, pædagog og psykolog i tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt.

Mor og far

Vores erfaring er, at det betyder meget for et barns tryghed under indlæggelsen, at barnet hele tiden har mor, far eller anden velkendt person omkring sig. Vi forventer derfor, at en af Jer er til stede hos barnet under hele indlæggelsen. Der er på alle stuer plads til en overnattende forælder og har I behov herfor kan det sommetider arrangeres, at  begge forældre kan overnatte her.

For den unge indlagte vil der kunne laves særlige aftaler, hvem der kan overnatte her sammen med den unge.

Besøg

Vi har ingen faste besøgstider. Raske søskende og bedsteforældre, børnehave- og skolekammerater er velkomne. Prøv at undgå mange besøg samtidig ved at lave en aftale med jeres gæster.

Ungecaféen

Vi har en opholdsstue kaldet "ungecafeen" og vi har informationsmateriale rettet mod den unge.

Tryghed 

Af hensyn til barnets tryghed beder vi jer, ligesom derhjemme, selv at sørge for jeres barn bliver vasket, får børstet tænder, får mad, bliver trøstet, nusset og leget med. Der kan opstå situationer, hvor I har brug for hjælp til disse ting. I så fald skal I endelig sige det til os.

Spørgsmål

Hvis jeres barn eller I selv har spørgsmål, da skriv dem ned eller lad barnet selv spørge, hvis det kan. Hvis I er tålmodige og optimistiske føler barnet sig straks mere trygt.

Hjemme igen

Når I kommer hjem kan jeres barn i en længere periode reagere på indlæggelsen ved at være pjevset, blive vred eller få mareridt. Det er helt normalt. Det bedste I kan gøre, er at tage det stille roligt, vise kærlighed og forståelse og finde Jeres egen rytme igen. Jeres barn har mest brug for, at alt er som før indlæggelsen.

En god måde at bearbejde en indlæggelse på, hvis barnet selv har lyst og er gammel nok, er ved at lege f.eks. hospital. Lad barnet styre legen, I skal bare rose barnet og gøre tingene gode igen sammen med barnet. Efterhånden gider barnet ikke lege hospital længere, og så har det bearbejdet oplevelsen nok. Det er jo langt fra altid en traumatisk oplevelse at være på hospital.

Raske søskende kan også reagere på indlæ​ggelsen. De kan blive angste og måske jaloux, hvis de føler sig oversete. Tal med dem om deres følelser.


Redaktør