Sengeafsnit 0632

​Afsnittet varetager diagnostik, pleje og behandling af børn indlagt med gastroenterologiske, neurologiske og endokrinologiske lidelser, herunder diabetes, psykosomatiske problemstillinger, omsorgssvigt samt alle børn indlagt med kirurgiske og ortopædkirurgiske lidelser.​

Vi forventer, at der altid er en voksen her sammen med dit barn/unge, men vi har desværre kun plads til én overnattende forældre af gangen.​

Besøg

Vi har ingen faste besøgstider. Raske søskende og bedsteforældre, børnehave- og skolekammerater er velkomne. Prøv at undgå mange besøg samtidig ved at lave en aftale med jeres gæster.

Personalet

Personalets interesse og opgave er, at give jer den bedst mulige pleje og behandling og sørge for, at I har det godt, mens I er her. Plejepersonalet i afdelingen er sygeplejersker.  Desuden er der 1-2 lægesekretærer på afsnittet i dagtiden alle hverdage.

Lægerne

I afdelingen er der børnelæger fast. Efter behov kommer der også læger fra andre afdelinger, f.eks. de kirurgiske afdelinger. Du kan tale med lægerne ved stuegang om formiddagen, og der er mulighed for en uddybende samtale, hvis du ønsker det.

Pædagogen

Pædagogerne er i afdelingen i dagtimerne. Pædagogerne er en del af det tværfaglige team på afdelingen. Du kan tale med pædagogen om dit barns udvikling og trivsel.

Der er en ungecafe og et opholdsrum til børnene på afdelingen og på plan 1 et aktivitets- og opholdsrum. Der er en udendørs legeplads i forbindelse hermed.
Redaktør