Shared Care

​Har dit barn fået en henvisning til overvægtsambulatoriet eller har du som ung selv fået en henvisning? Så kan du læse mere om, hvad der skal ske her.

Hvad kan I som forældre gøre?

I har allerede taget det første vigtige skridt ved at få henvisning. Efter det første besøg på hospitalet får I en plan med hjem. Gør det til et fælles familieprojekt med ændrede kostvaner og mere motion indlagt i dagligdagen. Det er vigtigt, at planen følges så godt som muligt, men fokus på overvægten må heller ikke tage overhånd. Hovedbudskabet er, at man må spise og drikke det meste. Det handler i bund og grund om at gøre det i moderate mængder og med måde.

Det første besøg på hospitalet

Ved det første besøg på hospitalet taler I med en læge og med en sygeplejerske. Der er god tid og lægen og sygeplejersken spørger jer om en masse for at lære jer lidt bedre at kende. I har rig mulighed for også at stille spørgsmål.

Hvad skal der ske?

Lægen og sygeplejersken vil spørge jer om kostvaner og motion, hvad barnet/den unge laver i fritiden, om venner i skolen og om familien derhjemme. Derudover får barnet/den unge målt blodtryk, vægt, højde, BMI og bliver undersøgt grundigt.  Der kommer altså til at ske en hel masse, og I vil måske føle jer overvældet af de mange spørgsmål, men det er alt sammen for at lære jer at kende og hjælpe bedst muligt. Når I går derfra vil I få en skræddersyet plan med hjem.

Opfølgende kontrolbesøg hos sundhedsplejersken i kommunen

Efter jeres første besøg på hospitalet, skal I efter 10-12 uger til kontrolbesøg hos en sundhedsplejerske i den kommune, hvor I bor. Til det første besøg vil sygeplejersken fra hospitalet også være til stede. Det kan være rart for barnet/den unge, at der er et kendt ansigt.

Alle de data, som lægen og sygeplejersken har registreret, deler de elektronisk med sundhedsplejersken. I vil dog stadig opleve, at sundhedsplejersken spørger om mange af de samme ting, som lægen og sygeplejersken spurgte om. Hun vil også måle blodtryk, højde og vægt. Ved besøg hos sundhedsplejersken vil der blive fulgt op på den skræddersyede plan for kost og motion, som I fik ved første besøg på hospitalet. Det er alt sammen for at kunne følge dit barns/den unges udvikling.
Det er sundhedsplejersken I kan kontakte, hvis I har spørgsmål undervejs.

Pædagog og psykolog

Hvis der er behov for det, kan lægen eller sundhedsplejersken henvise til et særligt forløb hos en pædagog og en psykolog, som også er tilknyttet projektet i overvægtsambulatoriet. Pædagogen (som også er kostvejleder) kan f.eks. hjælpe med specifikke udfordringer derhjemme og psykologen tilbyder samtale på hospitalet.

Ungegruppe

Hvis du er mellem 14 og 17 år er du velkommen til at deltage i Ungegruppe sammen med pædagogen og psykologen hver mandag fra kl. 16.00-18.00 i lige uger. Alt hvad der tales om i Ungegruppe er fortroligt.  

Når der er gået et år skal I på hospitalet igen

Sundhedsplejersken fra jeres kommune har haft kontakt og dialog med sygeplejersken fra hospitalet om dit barns/den unges forløb, hvis der har været behov for det. Hun har derudover løbende delt data med lægen og sygeplejersken, så når der er gået et år, og I er tilbage på hospitalet, samler I op på året, der er gået sammen med lægen og sygeplejersken og tager en status. Har indsatsen haft den ønskede effekt? Hvordan er året gået? Har det været svært?

Overvægtsprojektet følger barnet/den unge det første år

Når besøget på hospitalet er slut forsætter forløbet fremover hos den sundhedsplejerske, som I allerede kender. ​


Redaktør