Neurologi ambulatoriet

​I neurologi ambulatoriet 1521 findes et Lægeambulatorium, et Sygeplejeambulatorium samt Handicapambulatorium/CPOP ambulatorium

Neurologisk lægeambulatorium

Her møder du/I  børneneurologer med speciel viden indenfor neurologiske lidelser hos børn og unge.   

Neurologisk sygeplejeambulatorium

Her møder du/I sygeplejersker med speciel viden indenfor blandt andet epilepsi, hovedpine og PEG sonder mm. Sygeplejersken tilbyder undervisning, vejledning og mestringssamtaler til jer som familie. Medicinjustering sker i samarbejde med kontaktlæge eller overlæge i teamet.  

Handicapambulatorium/CPOP ambulatorium

Her møder du/I børneneurologer, som i tæt samarbejde med børnefysioterapeut, ortopædkirurg og bandagist vurderer barnets eller den unges videre forløb. Når du/I kommer i handicapambulatoriet bedes du/I medbringe relevante udtalelser/papirer fra f.eks. fysioterapeut, andet hospital, skole, aflastning eller døgninstitution. 


Redaktør