Neonatal sygeplejerskeambulatoriet 1541

​Efter et indlæggelsesforløb følges familien ofte i et trivselsambulatorium, bemandet af sygeplejersker med bred neonatal erfaring, supplerende ammeuddannelse og en med efteruddannelse i familierådgivning.

Det sker der ved et ambulant besøg

Ved et ambulant besøg vejes og måles barnet. Barnets og familiens fysiske-, psykiske - og sociale trivsel er på dagsordenen ved den ambulante opfølgning.

Samtalerne kan dreje sig om;

  • Ernæring
  • Motorisk og fysisk udvikling,
  • Barnets signaler, reaktioner og sårbarhed
  • Forældreskabet.

Når den kommunale sundhedspleje tager over

Når barnets vægtstigning vurderes sikker, og familien er parat til at afslutte den ambulante kontakt, vil den kommunale sundhedspleje overtage trivselsbesøgene, med det dertil hørende tilbud om støtte og vejledning.

Født før uge 32

Hvis barnet er født før uge 32, har vejet mindre end 1500g ved fødslen uanset graviditets uge, har haft iltmangel ved fødslen eller har haft for lavt blodsukker, vil barnet blive indkaldt til undersøgelse hos en af afsnittets speciallæger og børnefysioterapeut, når barnet er ca. 3 måneder korrigeret alder. Her vil der tages stilling hvornår og hvor hyppigt barnet efterfølgende skal følges.

Her ligger Neonatalambulatoriet

Neonatalambulatoriet er primært placeret på plan 2 (1521).  I skal skanne jeres barns sygesikringskort ved Infostanderen eller henvende jer i receptionen, så vi kan registrere, at I kommet.


Redaktør